V tomto týdnu jsme se zaměřili na vodu a její koloběh v přírodě. Povídali jsme si o různých druzích vody – slaná, sladká, stojatá, tekoucí, čirá, špinavá, … Ve dvojicích/trojicích děti společně kreslily k čemu máme vodu, kde ji najdeme, na co ji potřebujeme, potom obrázek představovaly ostatním.

Společně jsme se podívali na krátký naučný film pro děti z produkce PAXI, který dětem přiblížil, jak je to s vodou v přírodě a na naší planetě. Pomocí obrázků a šipek jsme koloběh vody také sestavovali. Hráli jsme hru „povodeň“, skládali jsme písmena podle předlohy, prováděli jsme pokusy s vodou - plování a potápění různých předmětů (např. kolíček na prádlo, kaštan, plastelína, voskovka, kamínek, ...) - nejdříve jsme rozdělili věci na dvě skupiny - co bude plavat a co se potopí.  Potom jsme pomocí pokusu zjišťovali, jak moc jsme se spletli. Nakonec jsme pozorovali pokus se složenou papírovou kytičkou, která se na vodě rozvine.

V úterý jsme prožili den skřítků a víl, který proběhl v duchu pohybových her. Nakonec děti ve skupinkách z šátků a dekoračního materiálu skládaly skřítka/vílu a vymýšlely jim jména, kde bydlí a co mají rádi.

Opakovali jsme dny v týdnu, kolikátý je který den, jak jdou za sebou. V úterý proběhla další lekce metody dobrého startu. Tentokrát s písničkou „Pásla ovečky“.