Tento týden jsme ještě věnovali ovoci a zelenině. Barevné přinesené plody děti třídily, určovaly množství, řadily podle slovního pokynu. Opakovali jsme dny v týdnu, slabikovali jsme, určovali jsme první a poslední hlásku ve slově.

Hráli jsme pohybovou hru ve družstvech, „kopřiva“, „kompot“, pracovali jsme s pojmy: první, poslední, předposlední, mezi, 3. od konce, 5. od začátku, vpravo vedle,... pomocí přineseného ovoce a zeleniny. Také jsme se zaměřili na zpracování přineseného ovoce a zeleniny – co z nich můžeme udělat, k čemu je můžeme využít. Pracovali jsme s obrázky ovoce, přiřazovali jsme plody ke stromům a výrobky k plodům. Děti hádaly hádanky týkající se ovoce, určovaly, jaký mají plody tvar, kde rostou. Dále vyplňovaly prac. list „jablíčka“ – vybarvování jablíček podle předlohy.

Trénovali jsme písně na čtvrteční mši svatou, kterou nám odsloužil otec biskup Antonín.

Opakovali jsme také písně „Most“, „Děti v Africe“ na nadcházející misijní týden.

Během pracovně-výtvarných činností děti vytvářely různé ovoce a zeleninu, pracovaly se šablonami, vystřihovaly, lepily, kreslily voskovkami a malovaly vodovými barvami.