Tento týden jsme si povídali o podzimu, připomněli jsme si svátek sv. Václava a archandělů.

Děti hodně pracovaly samostatně, ve třídě obcházely stanoviště a plnily jednotlivé úkoly jako např. skládání rozstříhaného obrázku (puzzle), hledání stejných dvojic, opis (obkreslení) slov, tisk slov pomocí písmenkových tiskátek, párování počtu teček s číslicemi, práce se čtvercovou sítí, skládání slov z písmen podle předlohy, spojování teček podle předlohy, hledání listů, kroužkování písmen podle předlohy …. aj.  

Ve skupinkách pomocí šátků a dekoračního materiálu tvořily anděly, slabikovaly, určovaly poč. a konc. hlásky, vymýšlely různá slova. Ve dvojicích kreslily charakteristické znaky/činnosti podzimu a pak společně popisovaly, co nakreslily. Pomocí tzv. „letadla“ jsme trénovali správný úchop tužky, uvolňovali jsme ruku grafomotorickým cvičením na velkém papíře. Opakovali jsme a nacvičovali jsme písně „Maria“, „Ať tvůj duch přetéká“. Naučili jsme se jednoduchou novou básničku „Zatleskáme, zadupáme“, kterou jsme doprovodili pohybem a postupně jsme ji i zrychlovali. To děti velmi bavilo.

 

 

Básnička: Zatleskáme, zadupáme

Zatleskáme, zadupáme, tleskneme se do kolen.

Zamrkáme, zamáváme, popřejem si dobrý den.