Tento týden jsme si s dětmi povídali o TŘÍDNÍCH PRAVIDLECH a SPRÁVNÉM CHOVÁNÍ VE ŠKOLCE. Pomocí obrázků, her a básniček se děti seznámily s jednotlivými pravidly. Během práce s ilustračními obrázky chování děti rozlišovaly správné x špatné. Také popisovaly, co na obrázku vidí a pokud je to špatně jak by to mělo být správně.

Dále jsme si povídali o tom, co jsme dělali o víkendu, opakovali dny v týdnu, roční období a měsíce.  Trénovali určování počáteční hlásky u slov a vymýšlení dalších slov začínajících danou hláskou. Celý týden jsme také cvičili a hráli různé pohybové hry jako např. „Na kočky“. A opakovali písně na mši „Toto je den“, „Otevřme Písmo“, „Neseme Pane“, „Eucharistia“ a „Maria“.

Ve čtvrtek k nám do školky přijel pan kouzelník s vystoupením „Kouzelná dopravní školička“, které se dětem nesmírně líbilo.

Během odpočinku děti poslouchaly četbu z knih „Z pohádky do pohádky“, „Anežka a kouzelná baletní sukýnka“ a „Mecháček“. Děti tvořily ovečky a nacvičovaly správné držení tužky