V tomto týdnu jsme si s dětmi povídali o DOMOVĚ, Olomouci a České republice. Děti stavěly domy s barevných šátků a svoje výtvory představovaly kamarádům. Vyprávěly, kde bydlí - adresa, město nebo vesnice a typ (byt, dům, panelák, rodinný domek,...). Prohlíželi jsme si také mapy ČR, ukazovali jsme si kde leží Olomouc. Děti malovaly a z šátků skládaly vlajku České republiky. 

 

Ve čtvrtek jsme se zúčastnili dopravních soutěží pro mateřské školy v Botanické zahradě, které pořádala městská policie.

Také jsme s dětmi ze Sluníček a Srdíček trénovali písně na nadcházející mši svatou - "Toto je den", "Maria jsi královnou", "Pán Bůh pro mě má svůj plán", "Eucharistia" a "Otevřme písmo". 

Mimo to jsme celý týdne cvičili, hráli pohybové hry a počítali děti ve třídě. 

Odpoledne děti odpočívaly během četby z knih "Běžel z lesa zajíček" a "Honzíkova cesta". Během výtvarně-pracovních aktivit malovaly tuší ulice, z barevných papírků lepily vlajku ČR nebo kreslili podle knihy.