Tento týden jsme se zaměřili na rodinu. Děti kreslily rodinu celou, ale i samostatně malovaly maminku a tatínka, což můžete vidět v šatně. Zkuste se poznat :-)

Seznámili jsme se s pohybovou básničkou „Rozcvička“, hráli jsme pohyb. hru „na mrazíka“, povídali jsme si na téma „co jsem dělal o víkendu“, „svátek maminek a čím bych udělal mamince radost“. Vymýšleli jsme, čím vším můžeme udělat mamince radost a nakonec se děti pokusily nějaký svůj nápad vytvořit na podložku z dekoračního materiálu. Na rozvoj sluchové paměti a pozornosti jsme hráli hru „mamince k svátku jsem dal…“ (zopakuji slyšené nápady před sebou a přidám nápad svůj). Dále děti představovaly svou maminku, jak se jmenuje, co má ráda, jaké má vlasy, pracovaly ve skupinkách a tvořily smutnou x veselou maminku z dekoračního materiálu a vymýšlely situaci, proč je maminka smutná a jak to udělat, aby byla zase veselá. Děti se učily vzájemné spolupráci, domluvě, rozvíjely fantazii. Společně prožily katechezi podle náboženské pedagogiky Fr. Ketta „Potřebuji hnízdečko“. Představily ostatním dětem svoje hnízdečko a pojmenovaly všechny členy rodiny, kteří s nimi hnízdečko sdílí.

Ve čtvrtek nás navštívili ještěři. Děti si vyslechly různé zajímavosti a mohly si ještěry i pohladit a pro nejodvážnější byla možnost si nechat posadit ještěra na hlavu, na rameno, na ruku či jen tak na triko. Viděli jsme, jak umí lézt po skle a jak jim chutná přesnídávka.

V pátek jsme dokončily téma rodiny pomocí různých aktivithledání dvojic a popis obrázků, vyplňování prac. listu „zamotané rodiny“ na rozvoj zrakové diferenciace a logického myšlení či seznámení s rodokmenem a jeho doplňování pomocí obrázků. 

 

 

Básnička „Rozcvička“

„Jen tak si poskočím, jednou se zatočím.

Zadupám nohama, zatleskám rukama,

přidám i hlavičku a už mám rozcvičku.“