Tento týden jsme si začali povídat o jaru, o změně počasí, o síle slunce. V tomto tématu budeme pokračovat i příští týden. Zopakovali jsme si základní charakteristiky všech ročních období – s důrazem na jaro, tvořili jsme protiklady, slova nadřazená i podřazená, zdrobněliny.

Děti vymýšlely slova na různé hlásky, snažily se rozkódovat robotickou řeč (sluchová analýza, syntéza). Opakovali jsme počítání 10 – 0, děti se naučily básničku „Zimo, zimo, táhni pryč“, seznámily se s básničkou „Táta včera na venku, našel první sněženku“. Zpívali jsme dvě nové jarní písničky „Hřej, sluníčko, hřej“, „Svlékejte kožíšek, babičko milá“. 

 

Básnička: Zimo, zimo táhni pryč

Zimo, zimo táhni pryč, nebo na tě vezmu bič.

Odtáhnu tě za pačesy, za ty hory, za ty lesy.

Než se vrátíš nazpátek, svleču zimní kabátek. 

Básnička: Táta včera na venku

Táta včera na venku, našel první sněženku.

Vedle petrklíč, zima už je pryč.