V tomto týdnu jsme si s dětmi povídali o postní době. Opakovali jsme co už víme, jak dlouho trvá a na co se během ní připravujeme. Také jsme se seznámili s křížovou cestou a blíže jsme si představili první tři zastavení. Děti se také seznámily s příběhem o marnotratném synovi a katechezí podle náboženské pedagogiky Fr. Ketta - "Kříž vypravuje o životě". Na závěr týdne procvičovaly samostatnou práci na stanovištích, kde skládsly slova z písmen podle předlohy, slabikovaly a počítaly slabiky, skládaly obrysy z víček od pet lahví, hledaly stejná písmena různých velikostí, skládaly obrázky (4,6 a 8 dílů) a vypracovaly 2 pracovní listy na rozvoj grafomotoriky, zrakového vnímání a logického myšlení. 

Mimo to děti také celý týden cvičily, hrály pohybové hry " Mrazík ""Sochy" a "Čáp ztratil čepičku". Během výtvarně-pracovních aktivit tvořily kytičky na špejli, kříže a malovaly vitrážové okno. 

Během odpočinku poslouchaly četbu z knih "Kokoškovi na cestách".