Tento týden jsme se zaměřili na dozvuky masopustu, karnevalu a na začátek doby postní. Zopakovali jsme si, jak se správně chovat ke kamarádům a pak už jsme se věnovali tématu. Rozebírali jsme slova – určovali jsme první hlásku, vymýšleli jsme slova na určité hlásky, zopakovali jsme si básničku „Šašek dělá legraci“, seznámili jsme se s některými tradičními masopustními maskami.

Vyzkoušeli jsme si masopustní obchůzku třídou za zpěvu písniček „To je zlaté posvícení“, „Masopust držíme“. Zahráli jsme si „na sochy“, děti vyplňovaly prac. list „dokresli masky v masopustním průvodu“, „Šašek Vašek“ a „klauni“. Ve středu masopustní období vystřídala popeleční středa - katecheze podle náboženské pedagogiky Fr. Ketta – „Postní doba - jsme na cestě“ - uvědomit si na co se během postní doby připravujeme, kolik dní trvá. Jak mohu na sobě během postní doby pracovat, co mohu dělat, co si mohu odepřít. Oslavili jsme svátek naší Anežky a seznámili jsme se s životem sv. Anežky České – pracovali jsme s textem, s obrázky, děti odpovídaly a plnily zadané kreslící a opisovací úkoly.

Během odpočinku poslouchaly četbu pohádek z knihy „Byla jednou koťata“, „Kokoškovi na cestách“ a poslouchaly audiopohádky „Motýl Emanuel a maková panenka“, „O ševci Čičovi“.