Tento týden jsme se s dětmi zaměřili na naši zem, na své okolí, na správné chování v přírodě a venku. Děti si vyslechly motivační příběh o krtkovi, který se kvůli odpadkům musel přestěhovat a společně jsme vymysleli, jak krtkovi pomoci. Třídili jsme odpadky na papír, plast, sklo a nápojový karton, kontrolovali jsme správnost třídění, určovali jsme množství odpadků (nejvíce, nejméně), skládali jsme podle předlohy z písmen slova.

Děti pracovaly nejen individuálně, ale i ve skupinkách, obcházely stanoviště s jednotlivými úkoly – např. skládání rozstříhaných obrázků, tisk slov podle předlohy, prac. list, řazení podle velikosti, hledání stejných slov, ... Kromě environmentálního tématu jsem se také seznámili s legendou sv. Valentýna, navštívil nás ilustrátor dětských knih Adolf Dudek se svým programem, který děti náramně bavil. Ve čtvrtek si děti užily dopolední karneval – tančily, soutěžily, plnily různé úkoly.

Kromě toho jsme hráli hru „poznej lidovou písničku“, opakovali jsme písničky „Jsme ovečky Pána svého“, „Ovečka kudrnatá“, „Přijď, ó Pane, přijď“, hráli jsme pohybovou hru „na mráz“, rozebírali jsme slova – slabikování, poč. a konc. hláska, vymýšlení slov na určitou hlásku, naučili jsme se básničku „Šašek dělá legraci“, hráli jsme hru „odpadkový miš-maš“.

Ranní i odpolední pracovně-výtvarné činnosti se nesly v karnevalovém duchu – děti vytvářely šašky, klauny, masky, pracovaly se šablonou, vystřihovaly, lepily, otiskovaly ruce, dokreslovaly, kompletovaly. Svými výtvory se podílely na výzdobě třídy.

Během odpoledního odpočinku poslouchaly pohádky z knihy „O chytré kmotře lišce“, audiopohádky, relaxační hudbu, „Říkání o víle Amálce“. 

 

Básnička "Šašek dělá legraci

Šašek dělá legraci, má to přece na práci. 

Rozhazuje rukama, vykopává nohama, 

zadečkem si zavrtí, potom mává na děti.