"Hlavním cílem juda je usilovat o osobní dokonalost, a prospívat tak světu.!

Hlavní cíle: 

  • Umožnění vykonávat sport všem lidem bez ohledu na věk nebo pohlaví
  • Využití prvků juda jako prevence úrazů a rozvoje pohybových schopností
  • Výchova úspěšných závodníků na republikové a mezinárodní úrovni

 

Základy Juda a zejména prevencimúrazů a rozvoje pohybových schopností budou probíhat ve třídě Hvězdiček každé úterý od 14 hod.