Před druhým výročím od biskupského svěcení jsme s dětmi navštívili Kurii a popřáli otci biskupovi Josefovi.