Pojďte ke mně všichni

Ježíš nejkrásnější ze všech jmen

gif-bestpage-sk-1508
 

 

1. Pojďte ke mně všichni, kteří pracujete,
pojďte ke mně všichni, kdo jste obtíženi,

/: a já vám, praví pán,
já vám odpočinek dám. /:

 2. Pojďte ke mně, kteří obtíženi jste,
 pojďte a já vám odpočinek dám,
 všelikou starost uvrhněte na mě,
 /: neboť já mám péči o vás. :/

 

 

 

1. Ježíš,nejkrásnější ze všech jmen,
Ježíš slyší hlas můj každý den,
ó Ježíš mne v mém pádu pozvedá,
ó Ježíš krásné jméno má.

2.Ježíš,chválu vzdává srdce mé,
Ježíš,stále stejný,včera,dnes.
Ó Ježíš,zemřel též za hříchy mé,
ó Ježíš,nejkrásnější z jmen.

3.Ježíš přijde brzy jako Král,
Ježíš přines lásku na zem k nám.
Ó Ježíš,jemu chválu zazpívám,
ó Ježíš,krásné jméno má.