Kdo jsme

DSC00157IMG 0299Církevní mateřská škola Ovečka v Olomouci se nachází v historickém jádru města Olomouc. Hlavním ukazatelem je nejvyšší skalní místo, kde byl postaven farní chrám sv. Michala v Olomouci. Jako symbol proudu života a vody je Církevní mateřská škola Ovečka v Olomouci střední cestou mezi chrámem sv. Michala a kaplí sv. Jana Sarkandra. CMŠ Ovečka v Olomouci disponuje třemi třídami, max. povolená kapacita je 68 dětí. Její součástí je prostorná zahrada v duchovních prostorách arcibiskupského kněžského semináře. Dětem jsou k dispozici rovněž prostory Rajského dvora, které jsou  součástí chrámu sv. Michala v Olomouci.  CMŠ Ovečka v Olomouci je určena zpravidla dětem od 3 do 6 let. V případě řádně doloženého rozhodnutí o odkladu školní docházky mohou naše předškolní zařízení navštěvovat i starší děti.

Ve své činnosti využíváme principů Celistvé na smysl zaměřené pedagogiky Franze Ketta, prvky Marie Montessori,  pracujeme s katechezí Dobrého Pastýře a Papežského Misijního díla. Máme blízko k přírodě, proto ve své činnosti využíváme i prvky lesní pedagogiky. Velice na nás zapůsobila spiritualita jednoty a vzájemné lásky Chiary Lubichové, kterou postupně vnášíme do našeho prostředí. 

  Cokoli jste udělali jednomu z nejmenších, Mně jste udělali. Mt 26,41

Dítě je nejprve pozorováno a na základě toho se odvíjí nabídka činností a hry. Dítě si může vybrat, zda si bude hrát samo, s jedním kamarádem nebo ve skupině, s čím si bude hrát, jak dlouho a kde. Dítě je bráno jako partner dospělého. Snahou výchovy je ukázat dětem cestu ke každodennímu životu, návrat k přírodě, nalézat sám sebe.

"Nechte děti přicházet ke mně a nebraňte jim, neboť takovým patří Boží království. Amen, říkám vám, že kdokoli nepřijme Boží království jako dítě, nikdy do něho nevejde.“Luk 18,16-17

Máme na zřeteli, že výchova a vzdělávání člověka jsou založeny na kvalitě mezilidských vztahů v kolektivu dospělých i dětí. Uvědomujeme si, že vzdělávání je prostředkem a ne cílem výchovy. Snažíme se, aby naše CMŠ Ovečka v Olomouci byla místem, kde děti získají sociální zkušenosti a základní poznatky o životě, aby dítě na základě rozvoje svých individuálních předpokladů získalo základy klíčových a pro život důležitých kompetencí.   

Motto: "Dejte a bude vám dáno."

Náboženskou výchovu považujeme za součást celkového rozvoje osobnosti dítěte.      

Modlitba za CMŠ Ovečka     

Naši patroni                                                                                                                           

   Svatý Michael Archanděl   

 

 

 

Svatý Jan Sarkander 

 

 

Nebojte se!

jesus2 

 

 

 

Svatá Anežka Česká

Svatý Jan Pavel II.

 Svatý Jan Pavel II

 

 BISKUPSKÉ SVĚCENÍ PRVNÍHO ŠKOLNÍHO KAPLANA A ZAKLADATELE CMŠ OVEČKA V OLOMOUCI MONS. ANTONÍNA BASLERA

 

 

2013 © Copyright CMŠ - Ovečka | Všechna práva vyhrazena | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. | Tvorba: GLIPS.eu | Sponzoři | Login