dveře     Ředitelka CMŠ Ovečka v Olomouci se sídlem Na Hradě 246/2, Olomouc, srdečně zve všechny, kteří mají zájem o přihlášení dítěte do naší Církevní mateřské školy Ovečka v Olomouci, ale také ty, kteří si chtějí naši Církevní mateřskou školku jenom prohlédnout.

  Jelikož v současné době není možné uskutečnit hromadný den otevřených dveří, po domluvě s ředitelkou školy je možné domluvit individuální termín a to za přísných podmínek, které vláda nařizuje. Budete moci  však získat informace o naší práci a zaměření, shlédnout prostory interiéru a případně nahlédnout i na školní zahradu, která je nejkrásnější z olomouckých mateřských škol. Základním pilířem naší výchovně vzdělávací činnosti je především výchova k mravním hodnotám založeným na křesťanském základě, budování vztahů mezi lidmi,  poznávání světa kolem sebe i poznávání sebe samého.  Cíl koncepce křesťanské výchovy v naší církevní mateřské škole je shrnut ve větě: „Bůh mě má rád. Bůh se definitivně zjevuje v Ježíši Kristu.“ Vzdělávací nabídka je propojena se skutečným životem, celistvou na smysl zaměřenou pedagogikou Franze Ketta, pozitivní pedagogikou prostřednictvím Kostky lásky, pedagogikou Marie Montessori, lesní pedagogikou, environmentální výchovou a akcemi nabízenými městem Olomouc, s přírodou a její ochranou (například třídění odpadu, návštěva Botanické zahrady, lesa, divadla, kina, svíčkárny....).  Dále nabízíme stabilní a velice kvalifikovaný personál, který si stále doplňuje vzdělání, se zájmem o děti a naplňování jejich potřeb.  Každé dítě je vnímáno jako individuální osobnost, která se nadále rozvíjí, a je potřeba mu ukázat cestu.     

  Zápis

 

 „Zápis do Církevní mateřské školy Ovečka v Olomouci“  pro všechny zájemce z Olomouce a okolí proběhne od 1.4. 2022 do 10.5.2022  do 15.45 hod .

Již nyní je možno podávat přihlášky.

Výsledky zápisu (přijetí - nepřijetí) budou zveřejněny nejpozději 15.5.2022

Pokud i tento rok nebudou moci probíhat zápisy osobně, je nutno poslat řádně vyplněnou žádost o přijetí do CMŠ a potvrzení od lékaře, že je řádně očkované, nebo čestné prohlášení od zákonných zástupců, že se dítě podrobilo očkování a kopii očkovacího průkazu, souhlas se zpracováním osobních údajů  - GDPR buď:

1. poštou,

2.doručením do schránky CMŠ Ovečka nebo poštovní schránky farnosti sv. Michala,

3. elektronicky e-mailem nebo datovou schránkou.

Pokud máte zájem o individuální vzdělávání, je nezbytné vyplnit formulář. Týká se pouze dětí s povinnou školní docházkou. Ostatní podmínky individuálního vzdělávání budou sděleny osobně. 

                                Bližší informace ohledně přijetí, kritéria pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání jsou uvedeny v rubrice O nás.

                                                  

Přijďte, těšíme se na Vás.

 

2013 © Copyright CMŠ - Ovečka | Všechna práva vyhrazena | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. | Tvorba: GLIPS.eu | Sponzoři | Login