Nástěnka Sluníčka

slunceMilí rodiče,
vítáme Vás na stránkách naší třídy. Zde se budete dozvídat o všech důležitých věcech, které nás čekají. Informace budou také na nástěnce v šatně a samozřejmě se budeme snažit říct Vám vše ústně. Přesto je dobré sledovat i tyto webové stránky, zvláště pokud jste nebyli nějakou dobu ve školce a mohla by Vás zaskočit akce, na kterou byste nebyli připraveni.

Přejeme Vám, dětem i nám školní rok, na který budeme rádi vzpomínat.                

Paní učitelky ze Sluníček.  

Popis třídy: 

Naše třída Sluníček je heterogenní, sestavena z mladších dětí předškolního věku.

Číst dál...

Každý má své hnízdo

V pondělí jsme měli katechezi s novým otcem Janem, SJ, který nám vyprávěl o životě Panny Marie a jejím působení v životě Pana Ježíše. Zazpívali jsme si písně "Ovečka Kudrnatá", "Ťuky, ťuk", "Kytice květů". Následující den jsme se chystali  společným nácvikem písní na poslední mši svatou v tomto školním roce. Ve středu  do školky přijelo divadlo s příběhem "Ježkova dobrodružství" a děti se tak mohli dovědět o životě ježka a jeho kamarádů.

Číst dál...

Maria je naše maminka, Maria je matkou církve

32592217 2130514817176339 5261492597259501568 nV tomto zkráceném týdnu jsme si stále povídali o Panně Marii - mamince církve. Děti se seznámil s některými okamžik jejího života. Také je zaujala některá Mariina zjevení. Blíže jsme se věnovali zjevení v Lurdech. Marii jsme připodobnili k "bráně" mezi zemí a nebem v katechezi podle F. Ketta, kde děti pracovaly s lanem, provázky a dekoračním materiálem. Nakonec jsme dětem přiblížili modlitbu "Zdrávas Maria" a také modlitbu růžence, který děti potom vytvořily z dekorativního materiálu.

Nezapomněli jsme ani na naše maminky. Děti vyprávěly, jaká je jejich maminka, zahrály si také v ranním cvičení hru, kde zkoušel napodobovat členy rodiny. Také jsme se věnovali nácviku písniček na mši i na besídku.

Při pobytu venku jsme navštívili botanickou zahradu, kde děti strávily čas na hřišti nebo malovaly křídami. Při odpočinku se zaposlouchaly do pohádek "Hup a Hop," "Pohádky před spaním." 

Maria je naše maminka

marieBěhem prvních májových dnů ve zkráceném týdnu jsme si povídali o Matce Boží Panně Marii, učili se písně "Kytice květů" a „Maria je naše maminka“. Děti vybarvovali obrázek Panny Marie a kolektivně malovali velké srdce do nějž budeme za dobré skutky vlepovat kytičky nebo srdíčka. Úkolem tohoto měsíce bude udělat radost Panně Marii. Začali jsme s dramatizací pásma k vystoupení pro rodiče. Pohybovými chvilkami jsme protahovali celé tělo. Pobyt venku jsme využili ke hrám na školní zahradě. Při odpočinku děti poslouchali pohádku z knihy „Víla Amálka“ a „Žabka Márinka“. Při volné hře si děti hráli tematické hry na rodinu, věnovali se konstrukčním hrám, volné kresbě, hře s pískem nebo plastelínou. V pátek jsme si s paní doktorkou povídali o první pomoci, jak můžeme pomoci sobě nebo kamarádovi.

Uvijeme věneček ze všech známých kvíteček

V minulém týdnu jsme s dětmi opakovali názvy jarních květin, znaky jara, ale především jsme se seznámili s některými tvorečky, kteří žijí mezi květinami, v trávě.

Číst dál...

Rozkvetlá krása

V době Velikonoční jsme si s dětmi postupně rozebírali významy slov v modlitbě „Otčenáše“ prostřednictvím příběhů s prožitkem. Naučili jsme se modlitbu s ukazováním a zopakovali znamení kříže.  Sportovní aktivity si děti užili při soutěžení „Honby za pokladem“. V parku na nás čekalo osm úkolů a nakonec hledání pokladu. Den Země jsme oslavili soutěžemi v Botanické zahradě. Putovali jsme s broučky - pavouci, berušky, hlemýžď, motýl, hmyzí hotel.

Také jsme začali s nácvikem pásma na besídku.

Během celého týdne jsme se věnovali zdravotním cvičením se zaměřením na posílení dolních končetin a zahráli si pohybovou hru „Kopřiva“. Zazpívali si „Kde je Boží království", "Ježíš nejkrásnější ze všech jmen", „Přijď o Pane přijď“. Děti vyráběli květiny z různých materiálů – papíru, ruliček, látky, natírali velký papír temperovými barvami a otiskávání rukou na natřený papír (louka), vyráběli včelky. V rámci polytechnického vzdělávání si děti užili pokus - zbarvení bílé květiny ve vodě s inkoustem nebo malování nohama na velký papír.

Jaro je opravdu tady

V tomto týdnu jsme se zaměřili především na krásu jara. S dětmi jsme si povídali, jak se příroda změnila, co je na jaru krásné, co je jiné oproti jiným obdobím.

Číst dál...

Rosteš v poznání Pana Ježiše

Ve velikonočním oktávu jsme si povídali, jak děti prožili Velikonoce. Děti povídali své zážitky z lidového pojetí Velikonoc a následně jsme si povídali o podstatě a zmrtvýchvstání Pana Ježíše. V úterý odpoledne jsme měli připravený program pro rodiče s dětmi slavnost Velikonočního světla. V následující dny jsme si povídali o Cestě světla a s jakými událostmi se setkáváme v našem životě. Blížila se neděle Božího milosrdenství, proto jsme si povídali, co to znamená být milosrdný, kdo svým jednáním byl nebo může milosrdný být.  Pokusili jsme se dodržet skutek lásky "MILUJ JAKO PRVNÍ".

Číst dál...

Rosteme společně - Svět kolem nás

V minulém týdnu jsme se zaměřili výhradně na Velikonoce. Rozebrali jsme si s dětmi jednotlivé dny svatého týdne, pověděli si, co se který den stalo. Od Ježíšova příjezdu do Jeruzaléma, poslední večeři, ukřižování až po zmrtvýchvstání. Jednotlivé příběhy jsme dětem přiblížili z knihy "Velikonoční příběh." Také jsme si řekli, jak se na Velikonoce můžeme připravovat my, a to jak v domácnosti, tak i sami ve svém srdci. Proto jsme si také hodili Kostkou lásky (Miluj v druhém Ježíše), aby nám ta příprava šla lépe.

Číst dál...

Rosteme společně

Během celého týdne jsme se při veškeré činnosti připravovali na blížící se Květnou neděli. Postní doba se blíží ke svému konci a v pondělí jsme si pomocí rekvizit ukázali, jak roste pšeničné zrno a jak i my můžeme být užiteční. kříži
Děti si na příkladu mohli prožít, že sami nejsme schopni dojet domů k našemu nebeskému Otci, který na nás čeká. Ale pokud se budeme držet Pana Ježíše, tak nás přiváže za sebe a dotáhne nás tam. Můžeme se na něj spolehnout, protože nám to slíbil. A Ježíš vždycky splní to, co slíbil.  Z vánočních příběhů děti věděli, kdo je sv. Josef, na den svátku Josefa jsme si vše připoměli a šli popřát našemu otci biskupovi Josefovi Hrdličkovi.

Číst dál...

Umíme si něco odepřít

Tento týden jsme začali povídání o blížícím se jaru. Jaké květiny kolem sebe můžeme vidět, jaké máme počasí. Naučili jsme se také básničku "Březen" a děti si vyzkoušely, jak se mohou jarní kytičky (z papíru) otevřít pomocí vody.

Číst dál...

Postní doba - kříži se podobat

Druhý postní týden jsme opět začali Kostkou lásky, kde nám padlo Miluj v druhém Ježíše. S dětmi jsme si tento obrázek přiblížili a vysvětlili. Také jsme se seznámili s úkolem na 2. postní týden v naší hře pro postní dobu. Úkol zněl: Nezanedbávat přes den modlitbu. Děti povídaly, jak se doma modlí a s kým a ani ve školce jsme na modlitbu nezapomínali.

Číst dál...

Celá země rozkvétá

Venku začaly rozkvétat první květiny a proto i celý týden jsme věnovali pozornost prvním jarním květinám. Děti poznávali květiny na obrázku a následně v parku. Zahráli si pohybové hry na hledání jarních kytiček, „Jaro našlo kytičku“,„Jaro našlo kytičku, měla barvu barvičku…“,   hrané aktivity "Zimo táhni pryč, vezmu na tě bič", "Uvijeme věneček".  Zazpívali jsme si písně o květinách a o jaru např. "Pam-pam-pampelišky",  písnička "Jaro, léto, podzim, zima".  S květinami si děti procvičili matematickou a prečtenářskou gramotnost. Protahovacími cvičeními si děti procvičili koordinaci pohybů a protažení svalových skupin celého těla. Procházkami v parku jsme pozorovali probouzející se přírodu a poslouchali zpěv ptáčků. Při odpočinku se děti zaposlouchali do knihy "Ferda Mravenec", hudebních pohádek. Při výtvarné činnosti děti vyráběli květiny, záložku z květin různými technikami.

Postní doba - kříži se podobat

V prvním postním týdnu jsme si začali povídat, co znamená půst, jak dlouho postní doba trvá a proč, jaký má pro nás toto období význam. Pokračovali jsme v úkolech postní hry a tento týden mělo být ztišení se. Tak jako Pan Ježíš se ztišil a modlil se na poušti i my jsme se o to  pokoušeli, ale nebyli jsme tolik úspěšní. Proto jsme se aspoň pravidelně a hezky modlili. Podle náboženské pedagogiky Fr. Ketta se pokoušíme děti prožívat význam kříže, uctívání kříže a v pátek jsme se globální metodou seznámili s křížovou cestou, které budeme v následujícím období postupně věnovat pozornost. Písně, které zpíváme v této době jsou "Mne má rád Bůh", "Zazpíváme Pánu", "Pod Tvým křížem", "Byl jsi tam". Děti vyráběli zeměkouli, kříž s dokreslováním nebo z přírodnin,  zimní krajinu, z papíru vyráběli sněhuláka nebo si stavěli s plastelínou. Při odpočinku se zaposlouchali do knihy "Kubula a Kuba Kubikula." Ve středu jsme s dětmi navštívili Divadlo hudby s loutkovým představením "Pošťácká pohádka". 

2013 © Copyright CMŠ - Ovečka | Všechna práva vyhrazena | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. | Tvorba: GLIPS.eu | Sponzoři | Login