Nástěnka Sluníčka

slunceMilí rodiče,
vítáme Vás na stránkách naší třídy. Zde se budete dozvídat o všech důležitých věcech, které jsme dělali, co jsme se učili nebo prožívali. Informace budou také na nástěnce v šatně a samozřejmě se budeme snažit říct Vám vše ústně. Přesto je dobré sledovat i tyto webové stránky, zvláště pokud jste nebyli nějakou dobu ve školce a mohla by Vás zaskočit akce, na kterou byste nebyli připraveni.

Přejeme Vám, dětem i nám školní rok, na který budeme rádi vzpomínat.                

Paní učitelky ze Sluníček a školní kaplan otec Antonín Štefek.  

Popis třídy: 

Naše třída Sluníček je heterogenní, sestavena z mladších dětí předškolního věku.

Číst dál...

Já dělám to a ty zas tohle

V posledním týdnu před prázdninami jsme s dětmi navštívili farmu. Děti si vyzkoušely pomoc na farmě, prohlédly si různá zvířátka, dozvěděly se, jak se o ně starat. Nakonec si zajezdily na kobylce Popelce.

Zbytek dní jsme trávili na školkové zahradě nebo v parku, na hřišti. Při nepříznivém počasí si děti zkusily překážkovou dráhu, pohybové hry "Kámen," "Na zvířátka." 

Při odpočinku se zaposlouchaly do pohádek z knihy "Pohádky a říkadla." Odpoledne pak malovaly květiny, tvořily obrázky z víček a zpívaly písničky ze zpěvníku.

Já dělám to a ty zas tohle

kuchařNový týden byl zaměřen na povolání. V pondělí jsme si povídali o malém chlapci sv. Vítu a zároveň oslavili svátek našeho kamaráda natěračVítka.  Ráno jsme pekli tyčinky se sýrem, kdy děti krájeli těsto, potírali a posypávali sýrem.  Další dny jsme si hráli pohybové hry s míčem, s lanem ve školce i na školní zahradě. Ve čtvrtek jsme navštívili Botanickou zahradu, kde jsme se formou hry seznámili s přírodou Litovelského pomoraví. Koncem týdne jsme v písních hledali  jednotlivá povolání o kterých jsme si povídali. Při odpočinku děti poslouchali četbu pohádek z knihy "Pohádky do postýlky."

Každý máme své hnízdo

Dětský časopis NEZBEDA V tomto týdnu nebylo vždy pěkné počasí, proto jsme s dětmi trávili většinu času ve třídách. Ranní  kruh jsme zahajovali vždy nějakým pokusem, což děti velice bavilo. Ukázali jsme jim například, jak si udělat ve sklenici barevné bubliny nebo jak nafouknout balonek pomocí octa a sody. Při ranním protahování jsme děti motivovali plavbou na lodičce a hráli jsme hry "Pozor, žralok" a "Včelky." Dále jsme si povídali o nejrůznějších tvorech a hmyzu žijícím na loukách v trávě. Děti se naučily písničku "Masožravá kytka a cvrček." Společně se všemi třídami jsme trénovali písničky na Noc kostelů a ve čtvrtek proběhlo i focení tříd.

Při odpoledním odpočinku děti poslouchaly pohádky z knih "O Pejskovi a Kočičce," "Rok v mateřské škole" a "Míček Flíček."

Každý máme své místo

hnízdohnízdo stromPrvní červnový týden jsme si s dětmi povídali o domově. Co pro každého z nás domov znamená. Děti také povídali jaký domeček, hnízdo mají zvířátka, kde kdo bydlí. Tak jsme si zopakovala zvířátka žijící v lese i na dvorku. Při povídání, kde bydlíme my lidé děti rozlišovali jednotlivé domy, které uměli popsat a sdělili nám  s kým v domě bydlí. Většinu týdne bylo krásné počasí, proto jsme si cvičili venku, zpívali písně nebo hráli pohybové hry. Ve středu přijelo do školky "Divadlo úsměv" a zahráli nám představení  doprovázené písněmi s plyšáky  "O kamarádství."  Většinu času si děti hrají konstruktivní, logické nebo tematické hry. Při odpoledním odpočinku se děti zaposlouchali do pohádky o "Pejskovi a kočičce."

Jsme jedna rodina

gif-bestpage-sk-754gif-bestpage-sk-1266První týden po dlouhé pauze jsme většinou prožívali na naší školní zahradě. Během dne jsme si hráli s míčem, učili se chytat míč a házet s přesností na cíl. Protahovací a zdravotní cvičení jsme zaměřili na posílení svalových skupin a protažení zkrácených svalů. Učili jsme se písně na vystoupení v Arcibiskupském paláci při Noci kostelů. Jednalo se o písně "Toto je den", "Já v srdci lásku mám", "Kde je Boží království.". Vě školce si děti hráli s Duplem, puzzly nebo tématické hry v kuchyňce. Výtvarné aktivity jsme směřovali k vyrábění jarních květin, nebo počasí. Povídali jsme si, jak děti prožívali prázdniny Covid 19, učili se, jak správně dodržovat hygienu, učili se správnému mytí rukou.

Venkovní hry byly pohybové se zaměřením na prostorovou orientaci dětí, hry s pískem nebo pěstitelství, úpravu zahrady.

Při odpočinku děti poslouchali příběhy z knihy "Pohádkový dědeček."

 

Kříži se podobat

krizTento týden jsme měli v důsledku  prevence pandemie zkrácený. Každé ráno jsme se společně setkávali ke společné modlitběsněženky s dětmi i rodiči. S děrtmi jsme si pomocí rekvizity přiblížili nedělní evangelium, kdy si děti mohli uvědomit, že přestože jsme malí a na výletě, procházce, na horách nemůžeme, náš tatínek nás vezme do náruče, ale až vyrosteme, již nás neunese. S Pánem Bohem to tak není, náš nebeský Otec nás svou mocí ve své náruči vždy podrží, ať jsme velcí nebo malí. V následujících dnech jsme si ztvárnili,  katechetické příběhy "Strome kříži" - kdy si děti prostřednictvím prožitku mohli uvědomit souvisloust podobenství stromu života a kříže života, Učili jsme se píseň "Pane chci být jako Ty." Při odpočinku se děti zaposlouchali do knihy "Andělské pohádky." Vyráběli jsme s dětmi jarní květiny, horu s křížem. Zazpívali si lidové a dětské písně. Při cvičení jsme se zaměřili na přesnost pohybu, rozvoj klenby nožní a posílení celkového pohybového aparátu. Pobyt venku jsme si užili na školní zahradě hrátkami i jarním úklidem listí.

Jako kříž stát

Image result for kříž kreslenýV tomto týdnu doby postní jsme si s dětmi povídali o kříži. Kde můžeme kříž vidět, co nám kříž připomíná, při jaké příležitosti provádíme znamení kříže. Hledali jsme jeho střed, pokoušeli jsme se vytvořit kříž z částí našeho těla. Přiblížili jsme si příběhem zastavení Křížové cesty Pána Ježíše. Děti se také pokoušely vytvořit si vlastní cestu z provázků a dekoračního materiálu. Řekli jsme si, že životní cesta každého člověka začíná narozením a končí smrtí, že cesty se mohou různě klikatit a protínat, nebo na nich narazíme na překážky. Děti si poslechly příběh O semínku, kde jsme si pověděli, že je důležité něco obětovat, abychom získali něco lepšího (přirovnání k Ježíšově smrti za nás) a Most, kde jsme si vysvětlili, jak je důležité si odpustit.

Číst dál...

Rosteš v poznání Pana Ježíše

maskyPrvní dny v týdnu jsme si s dětmi užili masopustní nálady. Děti se dověděli, co znamená Masopust, od kdy se slaví i proč. Také jsme si říkali, které nejčastější masky se vyráběly a dodnes na vesnicích mají tradici. Následně jsme si s dětmi vyrobili kolbu a děti ve skupinkách se snažili chodit s kolbou. Naučili jsme si pohybovou hru na "Maso - pust". V úterý děti přišli v nádherných maskách a během dne tančili a soutěžili. Na popeleční středu, kdy začíná doba postní se děti dozvěděli, proč se říká popeleční, co je to postní doba, jak dlouho trvá, pověděli si příběh o "Pokušení na poušti. Následně jsme si s dětmi zinscenovali příběh "Stín na stěně" a "Následování Krista".

Číst dál...

Co mi škodí, moje nemoci

Minulý týden jsme si s dětmi povídali o různých nemocech, co je způsobuje a jak se před nimi můžeme chránit.  Pověděli jsme si, jak je pro naše tělo důležitá kůže, což jsme si také ukázali na pokusu s papírovým panáčkem. Dále jsme si řekli, jak je důležitá správná hygiena, dobré oblékání a vitamíny. Dětem jsme to znázornili maňásky v pohádce Krtek a Zajíc. Nakonec si děti vyzkoušely chůzi po laně na podlaze, chůzi podle stop a cviky na ripstolu. Zahráli jsme si pohybovou hru "Bacil" a naučili se písničku "Hlava, ramena... "

Číst dál...

Jak mohu poznávat svět

okoNaše tělo, aneb všichni jsme Boží děti to bylo hlavní téma celého týdne. Nejvíce jsme se však zaměřili na poznávání našich smyslů a jakouruka úlohu v našem těle mají. Děti si osvojili poznatky jakou funkci má zrak, sluch čich chuť i hmat.  K poznání obličejové části a pěti smyslových kamarádů nám sloužilo přirovnání, že náš obličej je vesnice a jednotlivé smyslové orgány jsou domečky.  Vše jsme si ukázali na obrázku a následně děti vyprávěli, k čemu jednotlivé smysly používáme. Pomocí výukových karet pracovali ve skupinách a přiřazovali smyslové orgány a jejich činnost. Děti si rozvíjeli čtenářskou  a matematickou pregramotnost. Názornou metodou byli děti seznámeni s aktívním, pasívním i instrumentálním hmatem. Pohybovou hrou ba autíčka si děti vyzkoušeli, jak se žije lidem bez kontroly zraku a jak se nevidomí mohou pohybovat. Pohybovou hrou "Čáp ztratil čepičku" si děti procvičili barvy i uvědomili jaký dar barevného vidění máme. K uvědomění si posílení funkce zrakového analyzátoru nám umožnila i hra "Do všech koutů zajdu".  Jaké kompenzační činitele využívají neslyšící nebo nevidomí. Na smyslové orgány jsme si zahráli hry, zazpívali písně s ukazováním "Hlava, ramena," "Dáme ruku sem...", "Kdo má ruce". Zdramatizovali jsme si pohádku  "O smyslech" a na konci týdne děti naše smysly hledali v pohádkách "O červené Karkulce" ,"O koblížkovi", které děti hráli. 

Číst dál...

To jsem já

G100048V malé skupině dětí jsme se učili poznávat lidské tělo, pojmenovávali jsme si jednotlivé části těla, kosti, klouby, svaly,d19ad500 krevní řečiště; pracovali jsme s obrázky i encyklopedií. Děti se během týdne učili kreslit postavu nebo lisdký obličej s detaily. Skupinová práce dětí spočívala v obkreslování kamaráda. Při cvičení jsme si s dětmi povídali, které svaly procvičujeme, kterými klouby hýbeme. Učili jsme se skákat přes provaz, podbíhat pod provazem, zaměřili se na hod i chytání. K pohybovým aktivitám jsme přiřadili i cvičení se židlí. V úterý nás navštívil otec Jan Polák, který nám zahrál na harmoniku a povídal s demonstrací příběh "Kdo chce moc nemusí mít nic, aneb umím se rozdělit?" 

Já své tělo mám, co s ním udělám

S dětmi jsme si v minulém týdnu povídali o  zdraví a našem těle.  Společně jsme opakovali části těla a naučili jsme se poznat i některé orgány v těle.  Na začátku týdne si děti vyzkoušely jaké to je na preventivní prohlídce u lékaře. Zkoušeli jsme, jestli máme dobrý zrak a sluch a pojmenovali si některé základní lékařské pomůcky. 

Číst dál...

Komu patří ta stopa?

stopyV tomto týdnu jsme se s dětmi vydali po stopách zvířat. Děti poznávali stopy a přiřazovali je k zvířatům domácímstopanebo lesním. Během této hry jsme si procvičili předmatematické i přečtenářské dovednosti. S dřevěnými stopami jsme si zahráli domino. To nám moc nešlo, proto jsme po nějaké chvíli obrázky stop otočili a úkol dětem již šel. Během celého týdne jsme se zaměřili na prostorovou orientaci, protažení svalů a šlach. Zazpívali si písně na přání dětí, ale učili se i novou "Táta""Nejmenší".

Číst dál...

2013 © Copyright CMŠ - Ovečka | Všechna práva vyhrazena | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. | Tvorba: GLIPS.eu | Sponzoři | Login