Nástěnka Sluníčka

slunceMilí rodiče,
vítáme Vás na stránkách naší třídy. Zde se budete dozvídat o všech důležitých věcech, které jsme dělali, co jsme se učili nebo prožívali. Informace budou také na nástěnce v šatně a samozřejmě se budeme snažit říct Vám vše ústně. Přesto je dobré sledovat i tyto webové stránky, zvláště pokud jste nebyli nějakou dobu ve školce a mohla by Vás zaskočit akce, na kterou byste nebyli připraveni.

Přejeme Vám, dětem i nám školní rok, na který budeme rádi vzpomínat.                

Paní učitelky ze Sluníček a školní kaplan otec Antonín Štefek.  

Popis třídy: 

Naše třída Sluníček je heterogenní, sestavena z mladších dětí předškolního věku.

Číst dál...

Komu patří ta stopa?

Pin on Výtvarné námetyV předešlém týdnu jsme se s dětmi zaměřili na zvířátka v zimě. Povídali jsme si, která spí zimním spánkem, a kteří ptáci odlétají do teplých krajin. Děti se ptáčky učily poznávat podle obrázků, ale také podle jejich zvuků. V rámci hry sbíraly děti pro ptáčky zrníčka (víčka od PET lahví) kolíčkem, počítali jsme, kdo má nejvíc, nejmíň, potom děti dokreslovaly daný počet zrníček do krmítka. Ptáčkům jsme společně postavili hnízda ze šátků a dekoračního materiálu. Zpívali jsme písničky "Zvířátka v zimě" a "Stopy ve sněhu" a naučili se básničku "Vrabec v zimě." V pátek jsme vyzkoušeli cvičení na lavičce - přitahování, lezení, chůzi s držením rovnováhy a překážkovou dráhu. Hráli jsme pohybové hry "Koho schovala paní Zima?" a "Všechno lítá, co peří má." 

Odpoledne se děti při odpočinku zaposlouchaly do pohádek z knihy "Tomášek." Odpoledne obtiskovaly stopy, kreslily sněhuláky a ptáčky ve sněhu.

Zvířátka v zimě

Stopy ve sněhu

 Vrabec v zimě

Čimčarára, čim,čim čim,

že je zima to já vím.

Moje šaty z peříčka, profoukala zimička.

Čimčarára, čim,čim čim,

hodné děti poprosí.

Schovávejte drobečky,

pro ubohé vrabečky.

 

 

Své stopy zanechávám

křestNový týden jsme začali katechezí o Křtu Páně. Povídali jsme si o vůli zjevení Kristovy osoby, zjevení započaté o Vánocích. Ježíš  vločkajasně říká, proč přichází k vodám Jordánu: ne z pokory, ani z touhy se zjevit druhým jako slíbený Zachránce, ale z lásky k Otci, „aby splnil Otcův záměr“ (tak Mt 3,15). Přichází kvůli Otci, ne kvůli sobě a své „realizaci“. Zjevení Krista, který žije především pro Otce a má oči upřené „k nebi“: a právě toto nebe se po křtu „otevře“ na znamení toho, že také Otec „se dívá na Syna“, má oči upřené na něj. Následující dny jsme  si s dětmi povídali o zimě, co pro nás zima znamená, odkud jsou sněhové vločky a jak vznikají, s prožitkem přiblížili dětem důležitost stop, že stopy mohou být od lidí, zvířat, klacíku v písku, ale i hudby, různých staveb a výtvarných či uměleckých děl nebo stopu, kterou zanecháme my tím co jsme dokázali.

Číst dál...

Vyšla hvězda nad Betlémem

smiles-christmas-158V uplynulém týdnu jsme s dětmi vzpomínali na Vánoce a Štědrý den u nich doma. Děti pověděly, co dostaly pod stromeček a co se jimsmiles-christmas-207 nejvíce líbilo. Připomněli jsme si píběh Narození Ježíška, zpívali koledy. Ve středu jsme navštívili katedrálu, kde si děti prohlédly betlém a zavítali tam i tři králové. Příběh Tří králů jsm dětem ve školc převyprávěli, pověděli si něco o hvězdě, která je dovedla do Betléma a vysvětlli jsme si pojmy kadidlo a myrha.

Při cvičení byly děti motivovány procházkou v zimní přírodě, hrály hru "Chlapeček, stromeček, dáreček" a chodily po překážkové dráze.   new-year-20

Odpoledne odpočívaly u knihy "Chaloupka na vršku."   new-year-23

Cesta do Betléma

Přání - Základní škola a Mateřská škola Kozlovice Poslední společný týden v tomto roce jsme si s dětmi povídali o blížících se vánočních svátcích. Děti povídaly, jak to u nich doma na Vánoce chodí, jaké zvyky dělají. Potom se dozvěděly o zvycích a tradicích v Česku, ale i v cizích zemích. Z obrázkové knihy se děti dověděly vánoční příběh o cestě do Betléma a narození Ježíška. Zpívali jsme některé vánoční písně a vyráběli ozdoby na stromeček. Děti i v tomto týdnu házely Kostkou lásky, kde jim padlo "Dávej druhým sebe." Při rozcvičce děti používaly míčky, barevné obruče a hudbu. Pohybové hry "Rybičky" a "Hádej, kdo se schoval." Procvičily se v pohybových dovednostech při překážkové dráze a činnostech s míčem.

Odpoledne děti odpočívaly u knihy "Štaflík a Špagetka," tvořily vánoční kapříky, zvonečky nebo punčochy různými výtvarnými technikami, a také zkusily modelovat ozdoby z plastelíny.

Čas radosti, veselosti

Jak nakreslit anděla - poradíme přehledně a srozumitelněMinulý týden jsme si víc povídali o adventu, jeho významu a barvách typických pro něj. Děti také sdělovaly své zážitky z víkendu a příchodu Mikuláše k nim domů. Ukázali jsme si, jaká barva vznikne smícháním modré a červené barvy. Také si děti hodily kostkou lásky, kde padlo "Milujme se navzájem." Vysvětlili jsme si na příběhu, co to znamená a domluvili si, že se podle toho zkusíme chovat.                                       

 

Také jsme se více zaměřili na cvičení. Naučili jsme se pohybovou básničku Andílek, hráli jsm pohybové hry "Meluzína," "Sochy"a různé hry s padákem. Děti také zvládaly překážky v překážkové dráze a zkusily si chůzi po masážním chodníčku.   

Číst dál...

Adventní čas

svícePrvní prosincový týden jsme si povídali, co to advent je, jak se máme připravit na příchod našeho Spasitele a máme být bdělí. Povídali jsme si o dobru sv. zvonečekMikuláše na základě dramatizace pohádkových příběhů "O kameném srdci", "Tři stromy". Děti se učili píseň "Čtyři adventní svíce", "Mikuláš dobré srdce má," "Mikuláš ztratil plášť" a báseň Mikuláš.  Při cvičení a pohybových hrách jsme se zaměřili na posílení těla, postřeh a koordinaci. Z papíru děti vyráběli čepice, adventní věnec. V době adventní se zaposloucháváme do písně "Nebe je tu"

 

 

Mikuláš je hodný pán,

nosí dětem marcipán

a zlobivým brambory

do tátovy bačkory.

V lese

Městské informační centrum Havířov | Jedlý les

 

 Celý týden jsme si povídali o stromech, lese a lesních zvířátkách. Společně jsme si poskládali veliký strom z šátků a listů a pojmenovali všechny jeho části. K tomu jsme si pověděli básničku s pohybem Strom. Dále jsme s dětmi poznávali lesní zvířátka podle zvuků, které vydávají, a taky podle obrázků. Děti se dozvěděly něco o zimním spánku a pomohly kreslenému ježečkovi se sběrem listí. Při tom plnily úkoly, přiřazovaly zvířátka, kam patří a poznávaly, co do lesa nepatří a co se tam nedělá.

Číst dál...

Krásy podzimu

5e9739f1cf3b3af38cd5dfad0a501119strombO změnách počasí a barev v přírodě jsme si povídali během celého týdne. Upevňovali jsme si poznatky o jednotlivých ročních obdobích. Zdramatizovali si pohádku o Zákonech přírody inspirovanou otcem kardinálem Špidlíkem. Po předchozí pozitivní odezvě jsme s dětmi začali cvičit protahovací cvičení se zumbou pro děti na píseň  Najednou. Děti začali s vyráběním přáníček na Vánoce. Čas venku jsme prožili hrami na školní zahradě a odpočinek při čtení pohádek.

Umím něco darovat

Martin - Víra pro dětiMinulý týden jsme začali hodem kostkou lásky, kde nám padlo "Miluj i nepřítele." Pověděli jsme si, kdo je to nepřítel a jak ho mít rád. Dále jsme si povídali o tom, jak se cítíme, když nám někdo něco daruje, při jakých příležitostech můžeme dostával, ale i dávat dárky a děti ztvárnily veselý obličej z dekoračního materiálu.V dalších dnech jsme dětem vyprávěli příběhy o sv. Martinovi, Benediktovi a Anežce, které jsme ztvárnili loutkami. Vysvětlili jsme si, jak je důležité se rozdělit. Na konci týdne jsme si pověděli, jaké dobré skutky se nám během týdne dařily, koho jsme obdarovali, komu udělali radost. Děti také cvičily zdravotní cvičení s hudbou, hrály hry "Chodím, hledám..." a "Kuba řekl" Zpívali jsme písničky "Píšu ti andílku" a "Písnička o naději."

 

Odpoledne se děti zaposlouchaly do pohádek z knih "Popelka" a "Olin a lišky."

Všichni svatí a světice

SlavnostVsechSvatychPrvní listopadový týden jsme se věnovali povídáním o svatých, kdo svatý je a jak se mohu stát svatým. Prostřednictvím příběhu o umírání dinosaurů jsme si pověděli, jak nebo proč umíráme, že se jedná o další etapu našeho života. Nejvíce jsme se věnovali tomu, co je dobré a co zlé. Zdramatizovali jsme si pohádku "O srdíčku".  Procvičili jsme si koordinaci pohybu, posílili svalstvo a protáhli tělo při ranních cvičeních a hrách.  Cvičili jsme při písních z pohádky Ledové království. Nacvičovali písně na Vánoce a začali s tvorbou vánočních přání. Pobyt venku jsme si zpříjemnili pozorováním podzimní krajiny a pozorování změn, které nastávají v přírodě. Při odpočinku děti poslouchali pohádky z knihy "Medvídek Pů". 

 

Barevný je svět, který Pán Bůh stvořil

kena2014-img-4498 2Týden modliteb za jednotu a pokoj na celém světě se tento týden nesl celou školkou. S dětmi jsme si povídali o misiích, misionářích a jak já mohu pomoci nebo jak se pmd-detimohu stát misionářem. Upevnili jsme si slova MODLITBA, nezištný dar - obdarovávat druhé, láska,naděje a tvořivost jsou nezbytné pro roli misionáře. Poznávali jsme barvy jednotlivých kontinentů a seznamovali se s trápeními a úzkostmi, které daný kontinent provázejí. Děti s prožitkem si uvědomovali, jak se žije dětem v jiných světadílech, když trpí hladem, žízní, které děti musejí brzy ráno vstávat a chodit pracovat na celý den do továrny, aby pomohli mamince s uživením rodiny, jak jsou děti nemocné a nemají peníze na léky, nebo když děti nemají domov, musejí utíkat před násilím a válkou do uprchlického tábora, bydlí na smetišti ve strachu a zimně. Děti si však také mohli uvědomit život některých dětí v blahobitu, ale opuštěnosti, samotě. Každý den jsme si stanovili nějaký úkol, co si můžeme odříci a následně přispět v kostele na misie. Seznamovali se s růžencem (modlitbou růřence). S dětmi jsme zpívali písně "Most", "Děti v Africe", "Ježíš má rád malé děti".

Číst dál...

Stvoření - jak mohu chránit svět a jak mu škodím

S dětmi jsme si povídali o stvoření světa, co Bůh který den stvořil a znázornili si to obrázky a loutkami. Děti povídaly, jak se můžeme ke světu, přírodě, ale i lidem chovat, abychom se tu měi hezky. K tomuto jsme si hodili naší Kostkou lásky, kde nám padlo "Miluj i nepřítele." Vysvětlili jsme si, kdo je to nepřítel a řekli si, že se podle toho zkusíme celý týden chovat.

Číst dál...

Barevný je svět, který Pán Bůh stvořil

 Minulý týden jsme pokračovali v povídání o ovoci a zelenině. Měli jsme barevné dny, a to  modrézelené a žluté. Děti nosily ovoce a zeleninu z domu, společně jsme poznávali tvar, vůni i  chuť. Podle obrázků děti třídily, zda se jedná o ovoce nebo zeleninu a přiřzovaly buď do košíku nebo do pytle. Povídali jsme si, kde co roste a jak se dané potraviny dají ještě zpracovat. Také jsme si pověděli, že v ovoci a zelenině je spousta vitamínů, teré nám pomáhají být zdraví. Děti si poslechly pohádku "Čaroděj Bacil a Vitamín" a zahrály si hru s míčkem (bacilem) a panenkou, kdy se bacil snažil dohonit holčičku, děti si proto předměty musely rychle předávat. Dále jsme hráli hry "Na ovocné knedlíky," " Jablko, hruška, švestka" a "Všichni domů."

Číst dál...

2013 © Copyright CMŠ - Ovečka | Všechna práva vyhrazena | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. | Tvorba: GLIPS.eu | Sponzoři | Login