Nástěnka Hvězdičky

hv 2

Milí rodiče,
vítáme Vás na stránkách naší třídy Hvězdiček. Zde se budete dozvídat o všech důležitých věcech, které nás čekají, nebo jsme společně prožili. Informace budou také na nástěnce v šatně a samozřejmě se budeme snažit říct Vám vše ústně. Přesto je dobré sledovat i tyto webové stránky, zvláště pokud jste nebyli nějakou dobu ve školce a mohla by Vás zaskočit akce, na kterou byste nebyli připraveni.

Přejeme Vám, dětem i nám školní rok, na který budeme rádi vzpomínat.                

Paní učitelky z Hvězdiček.  

 

 

Popis třídy: 

Naše třída Hvězdiček je heterogenní, sestavena z mladších, ale i předškolních dětí. Byla otevřena 1.9. 2016 a je součástí domu v němž již před pěti lety vznikla naše CMŠ Ovečka v Olomouci. Třída Hvězdiček je však samostatná. nachází se v přízemí domu na levé straně směřující ke kapli sv. Jana Sarkandra.

Číst dál...

Místo kde žiji

Plynule jsme navázali na téma „moje rodina“ a zaměřili jsme se na místo, kde žijeme. Povídali jsme si s dětmi o místě, kde bydlíme – jak se jmenuje moje město ve kterém bydlím, jaká je moje adresa, co vím o našich sousedech – jak se jmenují,  v jakém domě bydlím a nakonec jsme zkoušeli svůj dům vytvořit z šátků a vybraného dekoračního materiálu. Děti se tohoto úkolu zhostily na výbornou.

Číst dál...

Moje rodina

V tomto týdnu jsme se zaměřili na rodinu. Povídali jsme si jak vypadá velká rodina, malá rodina, jaké jsou mezi nimi rozdíly, jak se jmenují rodinní členové. Pracovali jsme se slovy – slabikovali jsme, určovali jsme počet slabik, počáteční a koncové hlásky, se slovy jsme hrály hru „na tělo“.

Číst dál...

Moje maminka

 Minulý týden jsme si povídali o našich maminkách. Během povídání v kruhu jsme opět používali putující předmět , který dětem pomohl dát prostor tomu, kdo hovoří. Děti hrály scénky ze života rodiny, povídali jsme si, jaké situace s maminkou zažíváme a jak v kterých reagujeme. Děti se do dramatizování pustily s vervou a ve supinkách výborně spolupracovaly. Během skupinové práce děti také hledaly rozdíly, spojovaly stejné znaky a hledali písmena.

Stihli jsme i vyrobit maminkám "elixíry lásky", kdy děti vystřihovaly a lepily lahve plné srdíček.

Zpívali jsme s dětmi nové nové písničky:

 

Máminy oči

Ráno vstává maminka má, slunce ještě spává

   a mě budí dvě sluníčka laskavá a smavá.

 A to září dvě sluníčka v očích naší mámě,

   celičký den, ať jsem kde jsem, všude hledí na mě.

Navečer když slunce zajde, usne les i kvítí,

   ještě nad mou spící hlavou dvě sluníčka svítí.

 

Mamince

Mám ráda svoji maminku, má náruč jako peřinku.

Kdo se v ní jednou schová, schová se příště znova ...

 

Panna Maria, vzor pro celou církev

Nastal nám nový měsíc, měsíc květen, měsíc Panny Marie. Opakovali jsme si znalosti o Panně Marii, pracovali jsme ve skupinách, doplňovali jsme tajenku, ze které se děti dozvěděly jméno tatínka Panny Marie a že Panna Maria je označována jako služebnice. Dále jsme doplňovali písmena – děti opisovaly z tabule slova „koruna, žezlo, plášť a jablko“. To všechno byly symboly vztahující se k Panně Marii jako ke královně. Zazpívali jsme si písničku „Maria je naše maminka“.

Číst dál...

Život v lese

Tento týden jsme se zabývali životem v lese. Povídali si o zvířecích rodinkách, životě v lese, co zde roste a jak se k lesu chováme. Daná témata jsme si procvičovali pohybovými hrami, malováním zvířat, počítali jsme zvířátka a učili zapisovat číslice, a zpíváním písniček. Během odpoledních výtvarných aktivit děti malovaly svoje leporela lesních zvířat, či společné dílo lesních mravenců.

Tento týden jsme zpívali písničky: „Zajíček běží po silnici“, „Veverky“ a „Zajíček“ a taky nacvičovali písničky na mši sv., která se uskutečnila ve čtvrtek. Jistě jste si všimli, že pracujeme na Svěrákově Růžence, kterou pomalu začínáme dramatizovat a vytváříme kulisy. Děti to moc baví a vy se na ni můžete těšit na začátku června.

V pátek jsme navštívili knihovnu, kde jsme se s dětmi zaposlouchali do příběhu „Slon a mravenec“ od Daisy Mrázkové. Interaktivní program pro nás měla paní knihovnice pěkně nachystaný. Při odpoledním odpočinku jsme dětem četli Birlibána od E. Petišky.

Přejeme Vám hezký prodloužený víkend a první májový den!

Život na statku

V uplynulém týdnu jsme se zaměřili na statek, konkrétně na zvířata, která tam žijí. Seznámili jsme se s jejich názvy, s jejich mláďaty, s jejich obydlími, s užitkem, které z nich máme. Nezapomněli jsme ani na další zpracování těchto surovin.

Číst dál...

Rosteme společně - stvoření světa

 Tento týden jsme se tématicky zabývali teoriemi vzniku světa. Začali jsme u Biblického příběhu stvoření světa v 7 dnech. Vytvářeli jsme jednotlivé dny dekoračním materiálem, malovali si je i o nich povídali s pohybem, či vypracovávali tématický pracovní list. Zazpívali jsme si také písničky "Šest dní" a "Kdo stvořil".

Další dny jsme si povídali o teorii  velkého třesku a vytvořili si v třídě časovou osu, abychom si lépe představili, jak dlouho trvalo než vznikla země, život v ní a jak krátká je oproti tomu historie života člověka. Prohlíželi jsme si v encyklopediích a učebnicích obrázky vývoje člověka, dívali se jak vypadal první obojživelník "ryboještěr", zkoumali život dinosaurů. S dětmi jsme se tak ponořili do světa velkých čísel (kolik nul má...) a zajímavostí vývoje vesmíru a života. Moc nás to objevování společně bavilo.

Ve čtvrtek dopoledne jsme ve školce měli Macha a Šebestovou v zajímavé sestavě, kteří se nám snažili vysvětlit, jak je to se slušným chováním.

Během procházek jsme začali opět chodit do naší oblíbené Botanické zahrady a pozorovali tak, co kde nového kvete, běhající zajíce i zpívající ptáky. Během ranních a odpoledních aktivit jsme vyráběli různé květiny, živočichy a naučili jsme se novou písničku "Pavouček". Odpoledne jsme četli z knihy "Štaflík a Špagetka". Také pilně pracujeme na Šípkové Růžence.

 

Život na louce

V tomto týdnu jsme si povídali, jak děti prožily velikonoční pondělí a také jsme se zaměřili na to, co můžeme na louce potkat.

Povídali jsme si na téma velikonoční pondělí – jaké tradice a zvyky známe, co dělají tento den holky, co dělají tento den kluci a proč, co si kluci vykoledovali, koho vymrskali, jakou odměnu děvčata rozdávala, proč se pomlázce říká pomlázka, …

Číst dál...

Svatý týden - Velikonoce křesťanské i lidové

V průběhu týdne před Velikonocemi jsme se věnovali především jejich obsahu.  Názorně prostřednictvím dřevěné skládačky „Jeruzalém“ jsme si povídali, kde se odehrávaly jednotlivé velikonoční události, a jak se jmenují jednotlivé dny velikonočního tridua.  Slepovali jsme si pak s dětmi „knížku“ s jednotlivými událostmi, jak šly za sebou.

Vyráběli jsme s dětmi různé dekorace, malovali vajíčka, pozorovali rostoucí obilí, malovali kuřátka a zajíčky.  Týmového ducha jsme ve třídě podpořili soutěží „na přenášení vajíček“ různými způsoby.

Povídali jsme si o velikonočních tradicích. Poslali jsme po kruhu pomlázku s básničkou „Vrbový proutek posílej, co víš o Velikonocích, povídej…“  a děti tak vzpomínali, co doma na Velikonoce dělávají.

Ve středu jsme pak společně zakončili postní dobu křížovou cestou v chodbě u sv. Michala, která se moc vydařila.

Požehnanou dobu Velikonoční přejeme!

Kříž života mi sílu dává

Tento týden byl plný nejrůznějších akcí. V pondělí jsme oslavili svátek svatého Josefa. S dětmi jsme si zopakovali, kdo to svatý Josef byl a vypravili jsme se popřát k jmeninám otci biskupovi Josefu Hrdličkovi. Zazpívali jsme mu několik písniček – „Toto je den“, „Pastýř vodí ovečky“, „Mě má rád Bůh“.

Číst dál...

Umíme si něco odepřít

Uplynulý týden jsme si užili v prázdninovém duchu. Snažili jsme se přiblížit si a pochopit nedělní evangelium, probrali jsme 4 zastavení křížové cesty, děti tato zastavení kresbou ztvárnily, zadali jsme si úkol na tento týden – být ticho u stolečku při jídle.

Číst dál...

Jaro už se probouzí

Týden jsme začali povídáním o městě Jeruzálemě, který jsme si postavili z kostek podle plánku a povídali si, co se na kterém místě v tomto městě o Velikonocích odehrávalo. Děti pak ve skupinkách malovali další zastavení křížové cesty. Zpívali jsme si pak taé písničky na mši sv. "Byl jsi tam" a další.

Téma týdne se dále točilo okolo proměny přírody ze zimy na jaro. Povídali jsme si jak se mění příroda, pojmenovávali a malovali jarní květiny, skládali z písmen pojmy týkající se jara. Hráli jsme také tématické pohybové a relaxační hry a učili se nové jarní písničky:

Písnička "Sněženka"

"Vyrostla sněženka, maličká, mrňavá. Takové sněženky bývají, ani se do vázy dát nedají.

Hubenou nožičku opírá do sněhu, ze sněhu peřinku, ze sněhu byt. Zatím je samotná, nechme ji být."

Písnička "Hřej, sluníčko, hřej"

"Hřej, sluníčko, hřej, hory, doly krej.

Povyskoč si vejše, na tej naší střeše kolo udělej."

Písnička "Jarní"

"Svlékejte kožíšek, babičko milá, skřivánek v oblacích vesele zpívá,

sluníčko zahřívá pole i sady, broučci se vyspali, jaro je tady."

Písnička "Jaro, léto, podzim, zima"

Jaro, léto, podzim, zima, to je celý rok.

Stejně letos jako loni, tak i napřesrok.

Ref. :    /: Po jaru je vždycky léto, podzim po létu.

A nežli se nadějeme zima už je tu. :/

Píseň "Jaro, jaro"

Jaro, jaro, jaro už je tu. Jaro, jaro, jaro už je tu,
sníh se mění na sněženky, slunce sype z peněženky,
na zem plno zlatých dukátů, na zem plno zlatých dukátů.
 
Jaro, jaro, zima už je pryč. Jaro, jaro, zima už je pryč.
Včela ťuká na poupata, vlaštovička od hor chvátá,
v zobáčku nám nese petrklíč, v zobáčku nám nese petrklíč.
 
Ve středu nás navštívil ilustrátor dětských knih a časopisů Alfons Dudek, jehož interaktivní program se dětem moc líbil. Ve čtvrtek pak s divadelním představením "Pojďte s námi za poklady" prostřednictvím pohádkových příběhů ohalili poklad, jímž je moudrost v nich ukrytá.
 
Byli jsme se podívat ve škole ZŠ sv. Voršily na dni otevřených dveří, kde jsme si s dětmi prohlídli třídy a nahlídli do vyučování.
 
 

 

Chráníme naši zemi

Tento týden jsme začali postním zamyšlením nad prvními třemi zastaveními křížové cesty. Děti podle své fantazie malovaly "obrazy" k těmto tématům ve skupinkách a moc se jim to povedlo. Vybarvili jsme také další části cesty vedoucí ke vzkříšení a oživili postní rozety. Naučili jsme se během týdne nové postní písničky "Byl jsi tam" a "Kříž je spásy znamení". Provázel nás také nejen venku velký mráz a tak jsme zpívali i písničky k tomuto tématu: "Dva mrazíci" a "Kolem školky chodí mráz".

Další dny jsme se věnovali tématu ochrany životního prostředí. Probrali jsme základní pojmy jako ekologie, ochrana ovzduší, půdy a vody. Bavili jsme se o tom, co děti samy vnímají, že se dá pro naši zemi dělat - třídění odpadu, všímání si čistoty v přírodě i ve městě apod.

K tomuto tématu jsme pracovali ve skupinkách na různých úkolech - s dřevěnou abecedou jsme stavěli nové pojmy, hráli početní pohybové hry, příběhem a pohybem rozlišovali činnosti s ochranou prostředí spojené, či jsme téma zapojili do tvořivých činností. Hitem týdne se tak staly postavičky vyrobené z krabiček od všeho možného ozdobené zbytky papíru a látek.

Z důvodu velkých mrazů jsme první dny nechodili na procházky, proto jsme měli více času na balanční dráhy, tvoření a volnou hru ve třídách. Předškoláci tak tento týden stihli hned dvě lekce metody dobrého startu. Když jsme ale ve čtvrtek vyrazili ven, obdivovali jsme ledové rampouchy a různé ledové "stavby" u hradeb parku.

V úterý jsme také byli v knihovně, kde pro nás paní knihovnice měla připravené interaktivní povídání o Večerníčkových postavách zakončené prohlížením knih k tématu.

Mrazivé počasí nás už snad tak trochu opouští a my se těšíme na jarní témata v březnu. Vám, co jedete na jarní prázdiny přejem hezký týden!

2013 © Copyright CMŠ - Ovečka | Všechna práva vyhrazena | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. | Tvorba: GLIPS.eu | Sponzoři | Login