Nástěnka Hvězdičky

hv 2

Milí rodiče,
vítáme Vás na stránkách naší třídy Hvězdiček. Zde se budete dozvídat o všech důležitých věcech, které nás čekají, nebo jsme společně prožili. Informace budou také na nástěnce v šatně a samozřejmě se budeme snažit říct Vám vše ústně. Přesto je dobré sledovat i tyto webové stránky, zvláště pokud jste nebyli nějakou dobu ve školce a mohla by Vás zaskočit akce, na kterou byste nebyli připraveni.

Přejeme Vám, dětem i nám školní rok, na který budeme rádi vzpomínat.                

Paní učitelky z Hvězdiček.  

 

 

Popis třídy: 

Naše třída Hvězdiček je heterogenní, sestavena z mladších, ale i předškolních dětí. Byla otevřena 1.9. 2016 a je součástí domu v němž již před pěti lety vznikla naše CMŠ Ovečka v Olomouci. Třída Hvězdiček je však samostatná. nachází se v přízemí domu na levé straně směřující ke kapli sv. Jana Sarkandra.

Číst dál...

Mudrci z východu a tajemné nebe

tRIV tomto týdnu jsme si s dětmi povídali o třech králích neboli mudrcích z východu. Pondělí jsme začali četbou příběhu „Mudrci z východu“ a následně společně rozebrali. Zahráli jsme si hru „Na krále“, zazpívali si společně píseň „My tři králové“ a také zopakovali básničku „Leden“. Také tento den naši školku navštívili TŘI KRÁLOVÉ.

Číst dál...

Vyšla hvězda nad Betlémem

Kometa1Společně jsme si po prázdninách zopakovali jaký je letopočet nového roku, jak se jmenuje měsíc, který začal, co máme za den, zopakovali jsme si, jak jdou dny v týdnu po sobě, vymýšleli jsme slova na vybrané hlásky. V kruhu jsme si povídali o našem štědrém večeru, co jsme měli dobrého k jídlu, jestli jsme dělali nějaké štědrovečerní zvyky. Hráli jsme kutálecí hru s míči, pomocí hry jsme si zopakovali, co jsme dělali či jedli na štědrý večer.

Číst dál...

Čas radosti, veselosti

Celý týden jsme si společně v naší třídě u adventního věnce četli příběh na pokračování, tentokrát zaměřený na  Ježíšovo narození. Povídali jsme si o tom, kdo v příběhu vystupuje, děti se učily příběh shrnout a říct, o čem jsme četli.

Číst dál...

Adventní čas, připravte cestu

ACE5f277c vanoce soutezV uplynulém 2. týdnu adventním jsme se s dětmi zaměřili na to - "Jak připravit cestu pro narození Pána Ježíše?", seznámili jsme se s životem sv. Lucie a pokračovali jsme v čtení příběhu na pokračování, který pro tento týden byl "Cesta do Betléma". Společně u adventního věnce jsme si vždy kousek z příběhu přečetli a následně rozebrali a shrnuli, co jsme vlastně slyšeli. Také jsme společně prožili katechezi "Jak se budeš jmenovat, ovečko?".

Číst dál...

Adventní čas, připraví nás

Adventní věnecBěhem prvního adventního týdne jsme se s dětmi zaměřili na pojem adventní doba, na sv. Barboru, na sv. Mikuláše a společně jsme prožili katechezi „Zelený věneček, ze zelených větviček“ během které děti pracovaly s větvičkami jehličnatého stromu a s dekoračním materiálem.

Každé ráno jsme se s dětmi u nás ve Hvězdičkové třídě sešli u adventního věnce a četli jsme si příběh na pokračování „Zvěstování“ a „Narození Jana Křtitele“. Poté jsme si vždy tento kraťoučký příběh rozebrali a shrnuli, co jsme vlastně slyšeli.

Číst dál...

Moje tělo a péče o něj

Tématem tohoto týdne bylo LIDSKÉ TĚLO. Děti se seznamovaly s jednotlivými částmi lidského těla, naší kostrou a hlavními orgány. Skládaly obrázky lidského těla, z víček od PET lahví vytvořily obrys těla a následně do něj umisťovaly naše hlavní orgány (mozek, srdce, plíce, žaludek,  ...). Společně jsme přemýšleli k čemu jednotlivé orgány slouží?  Seznamovaly se s naší kosterní soustavou – pomocí kostlivce a encyklopedie. Přemýšlely, na co máme kosti, jestli kosti rostou? Opakovaly části lidského těla za pomoci písničky "My dáme hlavu sem".

Číst dál...

Počasí si s námi hraje

Tento týden jsme se s dětmi zaměřili na počasí. Poznávali jsme symboly pro různé typy počasí, hráli jsme pohybovou hru „mráz a sluníčko“, „najdi správný obrázek počasí“, seznámili jsme se s novými písničkami „Listopad“, „Déšť“, vyplňovali jsme týdenní kalendář počasí. Pomocí motivačního příběhu „jak slunce nesvítilo“, jsme se zamýšleli, k čemu slunce potřebujeme, proč je pro nás důležité, porovnávali jsme jeho sílu v létě a na podzim.

Číst dál...

Umím něco darovat - Emoce a práce s nimi

katecheze sv. martinUplynulý týden jsme zahájili katechezí podle pedagogiky Fr. Ketta – "Sv. Martin", která nás seznámila s životem sv. Martina a připomněla nám, jak je důležité se umět rozdělit. Děti postavily hradby města, z dekoračního materiálu pak svoje domy za městskými hradbami, a nakonec se zamýšlely nad otázkou "O co se můžu rozdělit já?". Také jsme se seznámili s novou básničkou "Než přijede Martin", kterou jsme si v rámci ranní rozcvičky doprovodili pohybem.

Číst dál...

Matýsek s Bětuškou ví, že smrtí život nekončí

00 201310231627488Hlavním tématem uplynulého týdne byly Dušičky – Slavnost Všech svatých a Památka všech věrných zesnulých. S dětmi jsme si povídali o tom, jaký svátek slavíme 1. listopadu, kdo je to svatý, jaké světce znají a kdo jsou jejich křestní patroni. Také jsme si pověděli, co slavíme 2. listopadu, proč chodíme v tomto období na hřbitov a jak můžeme zemřelým pomoci modlitbou.

Číst dál...

Příroda kolem nás – království vody

Kapka vody3Tento týden jsme zahájili povídáním o sv. Janu Pavlu II. Děti se krátce seznámily s jeho životem, prohlédly si obrázky svatého otce, viděly, jak vypadá papamobil a k čemu se používá, vymalovaly si omalovánku tohoto světce.

Další dny jsme se již věnovali přírodě kolem nás – především vodě. Společnými silami děti namalovaly obraz rybníka a jeho okolí, který jsme poté dále používali. Seznámili jsme se s vodou, která nám pomáhá (vodní elektrárny, pohon pro mlýn, důležitá závlaha, nutnost pít), ale také s vodou, která nám může uškodit (povodeň). Zaměřili jsme se na život u vody a pod vodou děti pracovaly s kartičkami obrázků různých živočichů a rostlin, které najdeme kolem rybníka. Tyto obrázky pojmenovávaly, určovaly počet slabik, poč. a konc. hlásky, umisťovaly je do našeho společného obrazu rybníka (na hladinu, pod vodu, do rákosí, …).

Číst dál...

Země jak ji Bůh chtěl - 2. barevný týden

Ovoce - vlastníTento týden jsme pokračovali v barevných dnechmodrá, zelená a žlutá. Pojmenovávali jsme jednotlivé druhy ovoce a zeleniny, slabikovali jsme, určovali jsme počet slabik, počáteční hlásky, rozvíjeli jsme předmatematické představy počítáním, tříděním, přiřazováním kartiček s čísly nebo tečkami.

Číst dál...

Bůh nás spojuje, i když k sobě máme daleko

Tématem minulého týdne byli MISIE. S dětmi jsme se postupně, v průběhu celého týdne, seznamovali s jednotlivými kontinenty, barvami, které nám je reprezentují (MODRÁ - AUSTRÁLIE A OCEÁNIE, ČERVENÁ - AMERIKA, ŽLUTÁ - ASIE, ZELENÁ - AFRIKA A BÍLÁ - EVROPA), ukázali jsme si kde leží na mapě světa, pomocí obrázků jsme se seznámili s tamní přírodou, zvířaty a obyvateli. A především jsme si povídali o dětech, která tam žijí a o tom, že ne všechny děti na světě se mají tak dobře jako my a některé vedou opravdu těžký život. My jim můžeme pomoci tak, že na ně budeme myslet v modlitbách.

Číst dál...

Země jak ji Bůh chtěl

IMG 20181003 081651Tento týden byl prvním ze dvou barevch týd. Pondělí a úterý bylo ve znamení oranžové, středa a čtvrtek patřil červené barvě a pátkem nás provázela modrá.

Děti celý týden nosily různé druhy ovoce a zeleniny vždy podle barva daného dne. Následně jsme si jednotlivé plody pojmenovávali, určovali velikosti a tvary, dělili je na ovoce a zeleninu. Bavili jsme se o tom, jak se dále mohou upravovat nebo co dalšího se z nich dá udělat. Jednotlivé plody jsme si společně rozkrajovali a zkoumali, jak vypadají uvnitř. Potom jsme se věnovali chutím, děti ochutnaly různé druhy ovoce/zeleniny a ti nejstatečnější dokonce ochutnali chilli papričku. Také si děti vyzkoušely poznávání ovoce/zeleniny pouze hmatem.

Číst dál...

2013 © Copyright CMŠ - Ovečka | Všechna práva vyhrazena | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. | Tvorba: GLIPS.eu | Sponzoři | Login