Nástěnka Hvězdičky

hv 2

Milí rodiče,
vítáme Vás na stránkách naší třídy Hvězdiček. Zde se budete dozvídat o všech důležitých věcech, které nás čekají, nebo jsme společně prožili. Informace budou také na nástěnce v šatně a samozřejmě se budeme snažit říct Vám vše ústně. Přesto je dobré sledovat i tyto webové stránky, zvláště pokud jste nebyli nějakou dobu ve školce a mohla by Vás zaskočit akce, na kterou byste nebyli připraveni.

Přejeme Vám, dětem i nám školní rok, na který budeme rádi vzpomínat.                

Paní učitelky z Hvězdiček.  

 

 

Popis třídy: 

Naše třída Hvězdiček je heterogenní, sestavena z mladších, ale i předškolních dětí. Byla otevřena 1.9. 2016 a je součástí domu v němž již před pěti lety vznikla naše CMŠ Ovečka v Olomouci. Třída Hvězdiček je však samostatná. nachází se v přízemí domu na levé straně směřující ke kapli sv. Jana Sarkandra.

Číst dál...

Jaro už se probouzí

Týden jsme začali povídáním o městě Jeruzálemě, který jsme si postavili z kostek podle plánku a povídali si, co se na kterém místě v tomto městě o Velikonocích odehrávalo. Děti pak ve skupinkách malovali další zastavení křížové cesty. Zpívali jsme si pak taé písničky na mši sv. "Byl jsi tam" a další.

Téma týdne se dále točilo okolo proměny přírody ze zimy na jaro. Povídali jsme si jak se mění příroda, pojmenovávali a malovali jarní květiny, skládali z písmen pojmy týkající se jara. Hráli jsme také tématické pohybové a relaxační hry a učili se nové jarní písničky:

Písnička "Sněženka"

"Vyrostla sněženka, maličká, mrňavá. Takové sněženky bývají, ani se do vázy dát nedají.

Hubenou nožičku opírá do sněhu, ze sněhu peřinku, ze sněhu byt. Zatím je samotná, nechme ji být."

Písnička "Hřej, sluníčko, hřej"

"Hřej, sluníčko, hřej, hory, doly krej.

Povyskoč si vejše, na tej naší střeše kolo udělej."

Písnička "Jarní"

"Svlékejte kožíšek, babičko milá, skřivánek v oblacích vesele zpívá,

sluníčko zahřívá pole i sady, broučci se vyspali, jaro je tady."

Písnička "Jaro, léto, podzim, zima"

Jaro, léto, podzim, zima, to je celý rok.

Stejně letos jako loni, tak i napřesrok.

Ref. :    /: Po jaru je vždycky léto, podzim po létu.

A nežli se nadějeme zima už je tu. :/

Píseň "Jaro, jaro"

Jaro, jaro, jaro už je tu. Jaro, jaro, jaro už je tu,
sníh se mění na sněženky, slunce sype z peněženky,
na zem plno zlatých dukátů, na zem plno zlatých dukátů.
 
Jaro, jaro, zima už je pryč. Jaro, jaro, zima už je pryč.
Včela ťuká na poupata, vlaštovička od hor chvátá,
v zobáčku nám nese petrklíč, v zobáčku nám nese petrklíč.
 
Ve středu nás navštívil ilustrátor dětských knih a časopisů Alfons Dudek, jehož interaktivní program se dětem moc líbil. Ve čtvrtek pak s divadelním představením "Pojďte s námi za poklady" prostřednictvím pohádkových příběhů ohalili poklad, jímž je moudrost v nich ukrytá.
 
Byli jsme se podívat ve škole ZŠ sv. Voršily na dni otevřených dveří, kde jsme si s dětmi prohlídli třídy a nahlídli do vyučování.
 
 

 

Umíme si něco odepřít

Uplynulý týden jsme si užili v prázdninovém duchu. Snažili jsme se přiblížit si a pochopit nedělní evangelium, probrali jsme 4 zastavení křížové cesty, děti tato zastavení kresbou ztvárnily, zadali jsme si úkol na tento týden – být ticho u stolečku při jídle.

Číst dál...

Chráníme naši zemi

Tento týden jsme začali postním zamyšlením nad prvními třemi zastaveními křížové cesty. Děti podle své fantazie malovaly "obrazy" k těmto tématům ve skupinkách a moc se jim to povedlo. Vybarvili jsme také další části cesty vedoucí ke vzkříšení a oživili postní rozety. Naučili jsme se během týdne nové postní písničky "Byl jsi tam" a "Kříž je spásy znamení". Provázel nás také nejen venku velký mráz a tak jsme zpívali i písničky k tomuto tématu: "Dva mrazíci" a "Kolem školky chodí mráz".

Další dny jsme se věnovali tématu ochrany životního prostředí. Probrali jsme základní pojmy jako ekologie, ochrana ovzduší, půdy a vody. Bavili jsme se o tom, co děti samy vnímají, že se dá pro naši zemi dělat - třídění odpadu, všímání si čistoty v přírodě i ve městě apod.

K tomuto tématu jsme pracovali ve skupinkách na různých úkolech - s dřevěnou abecedou jsme stavěli nové pojmy, hráli početní pohybové hry, příběhem a pohybem rozlišovali činnosti s ochranou prostředí spojené, či jsme téma zapojili do tvořivých činností. Hitem týdne se tak staly postavičky vyrobené z krabiček od všeho možného ozdobené zbytky papíru a látek.

Z důvodu velkých mrazů jsme první dny nechodili na procházky, proto jsme měli více času na balanční dráhy, tvoření a volnou hru ve třídách. Předškoláci tak tento týden stihli hned dvě lekce metody dobrého startu. Když jsme ale ve čtvrtek vyrazili ven, obdivovali jsme ledové rampouchy a různé ledové "stavby" u hradeb parku.

V úterý jsme také byli v knihovně, kde pro nás paní knihovnice měla připravené interaktivní povídání o Večerníčkových postavách zakončené prohlížením knih k tématu.

Mrazivé počasí nás už snad tak trochu opouští a my se těšíme na jarní témata v březnu. Vám, co jedete na jarní prázdiny přejem hezký týden!

Společnou cestou postní dobou

Tento postní týden jsme se zaměřili na nedělní evangelium, začali jsme s vyplňováním postní rozety, seznámili jsme se s podobenstvím o marnotratném synovi, zúčastnili jsme se kulturně – výchovných akcí.

Číst dál...

Jak jsme slavili masopust

Tento týden jsme si povídali o masopustu, o zvycích spojených s tímto časem veselí, zúčastnili jsme se karnevalu. Ve středu nastal čas ztišení a seznámení s popeleční středou a postní dobou.

Číst dál...

Naše smysly

V uplynulém týdnu jsme si s dětmi povídali o našich smyslech – kde sídlí, jak se jmenují, kde je najdeme. Popisovali jsme si jednotlivé části oka, ukazovali jsme si sídla chutí na jazyku a jednotlivé smysly jsme rozvíjeli a uvědomovali jsme si, k čemu je máme.

Číst dál...

Zimní sporty

V uplynulém týdnu jsme s dětmi pracovali na téma zimní sporty. Začali jsme povídáním proč mám rád zimní sporty, jestli mám rád zimu, co v zimě děláme, jaké oblečení nosíme.

Číst dál...

Své stopy zanechávám

 Tento týden jsme se zabývali zvířaty žijícími převážně v lese, povídali jsme si o jejich životě, opakovali názvy "rodinek" a zaměřili jsme se na jejich stopy. Jak vypadají a co je utváří.  K tomu jsme používali různé aktivity na "stanovištích" kde po skupinkách děti zkoumaly encyklopedie a hledaly podle obrázku zvířata, počítali veverky zásoby na zimu, stavěli ledovou věž a doupata pro zvířátka, opisovali písmena pojmů sopojených se zimou a další aktivity.

IMG 20180119 092702

Velkým hitem bylo vysvobozování figurek z ledu dřevěným kladívkem a zkoumání vlastností sněhu a ledu doneseného z venku. Zjišťovali jsme kde se led rychleji rozpustí a kolik zůstane vody ve sklenici plné sněhu.

Největší radost nám ale udělala "sněhová procházka" ve čtvrtek, kdy jsme mohli stavět sněhuláky a zahrát pořádnou koulovou bitvu i s učitelkami. Ve čtvrtek také děti shlédly divadelní představení klaunů "Augusta a Augusta:)" o hodnotách. 

V pátek jsme ještě stihli navštívit o. biskupa Josefa Hrdličku, který měl narozeniny a zapívat mu písničky. 

Přejeme Vám hezký víkend!

IMG 20180118 105942 1

Mudrci z východu a tajemné nebe

V tomto týdnu jsme si povídali o třech králích, v souvislosti s nimi o nebi a souhvězdích, o křtu Páně a našem vlastním křtu.

Zdramatizovali jsme si příběh o třech králích, naposledy jsme si zazpívali písničku „My tři králové“, z dekoračního materiálu jsme vytvářeli vlastní souhvězdí, kterým jsme vymýšleli jména, hledali jsme stejné dvojice souhvězdí na kartičkách.

Číst dál...

Hvězda vyšla

V minulém týdnu jsme si s dětmi užívali povánoční atmosféru. Děti nadšeně vypravovaly, co našly pod stromečkem a zastavili jsme se nad zvyky v našich rodinách. Společně jsme si pouštěli ořechové lodičky a vyprávěli, jaké zvyklosti provázely naše Vánoce.

                Zastavili jsme se také u našeho nového letopočtu a vysvětlovali, co znamená. Vyprávěli jsme si o tom, co se stalo v roce nula a jak dlouho to tedy je od narození Ježíše.  S dětmi jsme si také tento letopočet napsali a ozdobili, jak jste si jistě v šatně na nástěnce všimli.

                S dětmi jsme také začali více pracovat s velkými tiskacími písmeny. Po stromečkem jsme před Vánoci našli didaktické pomůcky k procvičování písmen a i během našich programů zařazujeme opisování, skládání a jiná cvičení vedoucí k nácviku čtení i psaní.

                Zopakovali jsme také příběh narození Pána Ježíše interaktivním způsobem a vše vyvrcholilo pátečním příchodem tří králů do školky. Na fotografie se můžete podívat v albu na webu (hesla najdete v mailech, nebo se nás neváhejte zeptat). Zde naleznete i fotky z besídky.

Adventní čas, připraví nás

Tento týden jsme s dětmi zahájili dobu adventní ve školce. Zapálili jsme společně první adventní svíčku a vysvětlili si symboliku adventního věnce, u kterého se každý den scházíme k modlitbě. V pondělí jsme s dětmi, které nešly na bazén, pekli perníčky a krájeli jablka na křížaly. Také jsme si začali vánočně zdobit třídu, což děti velmi baví.

prosinec 01

V úterý jsme byli na vynikajícím představení Víti Marčíka v Divadle Hudby, kde jsme shlédli pásmo „Setkání před Betlémem“. Součástí představení byly sochy vyřezávaných postav celého Vánočního příběhu a spousta koled zakomponovaných do událostí kolem narození Ježíše.

Ve středu nás ve školce navštívil Mikuláš, který děti nejen upozornil, na co si mají dát v nadcházejícím roce pozor, ale také je hojně pochválil a každému osobně řekl, čeho si na něm váží. Dětem se návštěva líbila, i když byl přítomen čert, ze kterého měly respekt, Mikuláš a anděl to svou srdečností a vlídným slovem vyvážili.

Ve čtvrtek jsme byli na mši sv. v kostele sv. Michala, kterou sloužil biskup o. Antonín a provázel milým slovem. Na závěr jsme se také vyfotili.

V pátek už děti měly program ve třídě s p. učitelkou Maruškou, kde si povídali u adventního věnce, naučili se písničku „Za pár dní už v Betlémě“ s pohybem a dělali grafomotorické listy.

Během odpoledních činností jsme byli celý týden spojeni ve třídách srdíček a sluníček, kde jsme většinou vyráběli různé Mikulášské či už Vánoční výrobky.  Donesli jsme si také během jedné procházky do třídy vánoční stromeček, na který během adventu postupně věšíme ozdoby, jako přípravu na Vánoce.

Během celého týdne jsme také cvičili na besídku, na kterou se spolu s Vámi těšíme ve středu 13. 12. v 16 hod.

Adventní čas, připravte cestu

V uplynulém adventním týdnu jsme se zaměřili na „cestu“. Konkrétně, co znamená „připravit cestu Pánu“, „vyrovnat cestu Pánu“. Seznámili jsme se s legendou o sv. Lucii a se zvyky s tímto svátkem spojenými.

Číst dál...

Moje tělo

V tomto týdnu jsme se zaměřili na znalosti o lidském těle. Pondělí jsme zahájili motivační pohádkou „Jak se chtěl medvěd dozvědět, jak vypadají děti“.

Číst dál...

2013 © Copyright CMŠ - Ovečka | Všechna práva vyhrazena | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. | Tvorba: GLIPS.eu | Sponzoři | Login