Nástěnka Hvězdičky

hv 2

Milí rodiče,
vítáme Vás na stránkách naší třídy Hvězdiček. Zde se budete dozvídat o všech důležitých věcech, které nás čekají, nebo jsme společně prožili. Informace budou také na nástěnce v šatně a samozřejmě se budeme snažit říct Vám vše ústně. Přesto je dobré sledovat i tyto webové stránky, zvláště pokud jste nebyli nějakou dobu ve školce a mohla by Vás zaskočit akce, na kterou byste nebyli připraveni.

Přejeme Vám, dětem i nám školní rok, na který budeme rádi vzpomínat.                

Paní učitelky z Hvězdiček.  

 

 

Popis třídy: 

Naše třída Hvězdiček je tvořena dětmi převážně předškolního věku. Byla otevřena 1.9. 2016 a je součástí domu v němž již před pěti lety vznikla naše CMŠ Ovečka v Olomouci. Třída Hvězdiček je však samostatná a nachází se v přízemí domu na levé straně směřující ke kapli sv. Jana Sarkandra.

Číst dál...

Své stopy zanechávám – zimní sporty

V tomto týdnu jsme se s dětmi zaměřili na zimní sporty a zimní aktivity. Povídali jsme si, co všechno můžeme dělat v zimě a co k tomu potřebujeme.

Číst dál...

Své stopy zanechávám - to, to zebe

Uplynulý týden se nesl v duchu ZIMY. Pondělí jsme zahájili katechezí podle náboženské pedagogiky Fr. Ketta – „Stopy ve sněhu“.

V úterý se děti seznámily s novou pohybovou básničkou „Sněhuláček“ na kterou jsme navázali motivačním příběhem „Krtek a Sněhulák“ a nakonec si děti sami postavily sněhuláky z papírových koulí a dozdobily je dekoračním materiálem.

Číst dál...

Mudrci z východu a tajemné nebe

V tomto týdnu jsme se s dětmi zaměřili na slavnost tří králů. Po téměř čtrnácti denních prázdninách jsme si zopakovali dny v týdnu, pracovali jsme s množstvím (více, méně, stejně), seznámili jsme se s novým rokem a s novým měsícem. Trénovali jsme předčtenářskou gramotnost (určovali jsme poč. a koncové hlásky, slabikovali jsme, vymýšleli jsme slova na dané hlásky). Hráli jsme pohybovou hru „na krále“, řízeným rozhovorem na téma „co jsi dostal pod stromeček“ jsme rozvíjeli samostatný mluvní projev.

Číst dál...

Počasí si s námi hraje

V týdnu s názvem POČASÍ SI S NÁMI HRAJE jsme si s dětmi povídali o počasí. Pomocí motivačního příběhu „Krtek a Sluníčko“ jsme si vysvětlili, co se děje se Sluncem po celý rok a jak se mění v závislosti na roční dobu. Následně se děti pokusily výtvarně zpracovat podobu sluníčka na jaře, v létě, na podzim a v zimě. Během práce s příběhem „mráček a počasí“ se děti seznámily s pojmy jako je jasno, polojasno, oblačno. V návaznosti na příběh „Krtek a drak“ jsme si zase objasnili co je to vítr, kde se bere, co dělá … Objasnili jsme si rozdíly mezi jednotlivými stupni větru – vánek, vítr a vichřice. A potom jsme si vyzkoušeli takový vítr namalovat.

Číst dál...

Moje tělo

V tomto týdnu jsme se zaměřili na naše tělo, na jeho základní části, na základní složení – kosti, svaly, kůže, některé orgány.

Číst dál...

Adventní čas, připraví nás

Tento týden byl prvním týdnem adventním. S dětmi jsme si pověděli, co je to Advent, co to znamená a začali jsme s četbou příběhů z našeho adventního kalendáře. Čtvrtek jsme prožili v katechezi podle náboženské pedagogiky Fr. Ketta – „Zelený věneček ze zelených větviček“. V pátek se děti seznámily s životem sv. Barbory a společně jsme oslavili svátek naší Barunky.

Číst dál...

Abeceda peněz pro předškoláky

V tomto týdnu jsme se s dětmi zaměřili na finanční gramotnost. Pomocníky nám byly materiály z České spořitelny, které děti provázely svými příběhy každý den. Každý příběh byl zaměřen na nějakou oblast – peníze, ohleduplnost, spolupráci, zodpovědnost … a doplněn otázkami které byly zaměřeny na rozvoj vnímání, slovního vyjadřování, seznámení s novými pojmy…

Číst dál...

Stromy jsou jako my

V tomto zkráceném týdnu jsme si s dětmi povídali o STROMECH. Vysvětlili jsme si, že stromy dělíme na jehličnaté a listnaté, a následně jsme si představili několik konkrétních zástupců.

Číst dál...

Umím něco darovat - Emoce a práce s nimi

V tomto týdnu jsme se zaměřili na práci s emocemi, seznámili jsme se s životem sv. Martina a sv. Anežky. Pracovali jsme s fotkami lidí, s vlastními pocity a náladou.

Opakovali jsme dny v týdnu, porovnávali jsme množství dětí ve třídě (chlapci, dívky, více, méně, stejně) – rozvíjeli jsme matematickou pregramotnost, hráli jsme pohybové hry „Vrabci a hlídač“, „Na lišky“, děti pracovaly samostatně, společně i ve skupinkách, vyplňovaly prac. listy zaměřené na emoce a pocity.

Číst dál...

Smrtí život nekončí

Tento týden se nesl v duchu Dušiček. Pověděli jsme si co slavíme a co si připomínáme 1. a 2. listopadu - Slavnost Všech svatých a Svátek zesnulých. Povídali jsme si, proč chodíme na hřbitov a co tam děláme, kdo už na hřbitově byl a kde, …

Číst dál...

Bůh nás spojuje, i když k sobě máme daleko - Misijní týden

V tomto misijním týdnu se děti postupně seznamovaly s jednotlivými kontinenty – AFRIKA, AMERIKA, ASIE, AUSTRÁLIE A OCEÁNIE A EVROPA. Na mapě světa jsme si ukazovali, kde je najdeme. Prohlíželi jsme si obrázky přírody, zvířat a obyvatel jednotlivých kontinentů.

Číst dál...

Království vody

Tento týden jsme si s dětmi povídali o tom, jak je to s vodou v přírodě. Jaké druhy či typy vody známe: slaná, sladká, stojatá, tekoucí, voda ve studni, v rybníku, v jezeře, … jak probíhá koloběh vody v přírodě, jak je to s vodou, která nám doma proudí trubkami a jako znečištěná odtéká do kanálu.

Číst dál...

Barevný týden II.

I tento týden jsme nadále pokračovali v povídání o ovoci a zelenině. Věčným tématem bylo rozdělení na ovoce a zeleninu, které stále dělá dětem problém. Teď už snad ale menší. Počasí nám tento týden nepřálo, hodně času jsme trávili v MŠ, ale využili jsme ho procvičováním, vyplňováním prac. listů a tvořením.

Číst dál...

2013 © Copyright CMŠ - Ovečka | Všechna práva vyhrazena | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. | Tvorba: GLIPS.eu | Sponzoři | Login