zahradahV letošním roce máme ještě volná místa k předškolnímu vzdělávání.

Všichni jste srdečně zváni. Prosíme, aby  zájemci vyplnili  přihlášku dítěte k přijetí, souhlas se zpracováním osobních údajů před přijetím žádosti a dodali tyto dokumenty. Přihláška dítěte k přijetí musí být potvrzena od dětského lékaře o řádném očkování dítěte. U dětí mladších pěti let CMŠ vyžaduje v souladu s § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějším předpisů, doklad o tom, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkování, nebo o tom, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.  (V době mimořádných opatření je dovoleno Opatření k zápisům do MŠ pro školní rok 2020/2021)

Vzhledem k současné situaci mimořádných opatření si uvědomujeme, že doručení a vyplnění žádosti od dětského lékaře nebude snadné, proto je možné již nyní posílat žádosti. Je-li žádost podána písemně, je samozřejmě možné ji doručit "distančně", tedy poštou, případně vhozením do schránky k tomu určené mateřskou školou nebo do schránky Řimskokatolické farnosti sv. Michala v Olomouci na Žerotínově nám. 1., Olomouc. Žádost je možné podle § 37 odst. 4 správního řádu podat i běžnou elektronickou zprávou (e-mailem), v takovém případě však musí být nezbytně do 5 dní doplněna písemně (viz předchozí věta). Nebude-li doplněno včas, takové podání není platné.

Doporučení k podání žádosti Dodatek informací k podání žádosti

 

KRITÉRIA K PŘIJETÍ si prosím prostudujte. Při vyplňování se můžete zaposlouchat do písní, které zpíváme.

My jsme děti        

                                 
  

2013 © Copyright CMŠ - Ovečka | Všechna práva vyhrazena | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. | Tvorba: GLIPS.eu | Sponzoři | Login